evonets
BEPALINGS EN VOORWAARDES

Laas opgedateer 19 April 2022INHOUDSOPGAWE1. OOREENKOMS TOT BEPALINGS

Hierdie Gebruiksvoorwaardes vorm 'n wetlik bindende ooreenkoms wat tussen jou gemaak is, hetsy persoonlik of namens 'n entiteit ("jy") en Evonets (“Maatskappy“, “ons”, “ons", of "ons”), rakende jou toegang tot en gebruik van die evonets.net webwerf sowel as enige ander mediavorm, mediakanaal, mobiele webwerf of mobiele toepassing wat verband hou, gekoppel is aan of andersins daaraan gekoppel is (gesamentlik die "werf"). Ons is geregistreer in die Nederland en het ons geregistreerde kantoor by __________, __________. Jy stem in dat jy deur toegang tot die webwerf te verkry, jy gelees het, verstaan en instem om gebonde te wees aan al hierdie Gebruiksvoorwaardes, insluitend die Gebruikersooreenkoms op die webwerf geplaas, wat by hierdie Gebruiksvoorwaardes opgeneem is. INDIEN JY NIE MET AL HIERDIE GEBRUIKSVOORWAARDES SAAMSTEM NIE, DAN WORD JY UITDRUKLIK VERBIE OM DIE WERF TE GEBRUIK EN MOET JY ONMIDDELLIK STAK.

Aanvullende bepalings en voorwaardes of dokumente wat van tyd tot tyd op die webwerf geplaas kan word, word hierby uitdruklik deur verwysing hierby ingesluit. Ons behou die reg voor, na ons uitsluitlike goeddunke, om veranderinge of wysigings aan hierdie Gebruiksvoorwaardes aan te bring van tyd tot tyd. Ons sal jou in kennis stel van enige veranderinge deur die "Laas opgedateer" datum van hierdie Gebruiksvoorwaardes op te dateer, en jy doen afstand van enige reg om spesifieke kennisgewing van elke sodanige verandering te ontvang. Maak asseblief seker dat u die toepaslike bepalings nagaan elke keer as u ons webwerf gebruik sodat u verstaan watter bepalings van toepassing is. Jy sal onderhewig wees aan, en sal geag word bewus gemaak te wees van en aanvaar te wees, die veranderinge in enige hersiene Gebruiksvoorwaardes deur jou voortgesette gebruik van die webwerf na die datum waarop sodanige hersiene Gebruiksvoorwaardes geplaas is.

Die inligting wat op die webwerf verskaf word, is nie bedoel vir verspreiding aan of gebruik deur enige persoon of entiteit in enige jurisdiksie of land waar sodanige verspreiding of gebruik strydig met wet of regulasie sou wees of wat ons aan enige registrasievereiste binne sodanige jurisdiksie of land sou onderwerp nie. . Gevolglik doen daardie persone wat kies om toegang tot die webwerf vanaf ander liggings te verkry dit op hul eie inisiatief en is uitsluitlik verantwoordelik vir nakoming van plaaslike wette, indien en tot die mate wat plaaslike wette van toepassing is.

Die webwerf is nie aangepas om te voldoen aan industrie-spesifieke regulasies (Wet op Gesondheidsversekering oordraagbaarheid en aanspreeklikheid (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA), ens.), so as jou interaksies onderworpe sou wees aan sulke wette, mag jy nie gebruik hierdie webwerf. Jy mag nie die webwerf gebruik op 'n manier wat die Gramm-Leach-Bliley-wet (GLBA) sal oortree nie.

Die webwerf is bedoel vir gebruikers wat ten minste 18 jaar oud is. Persone onder die ouderdom van 18 word nie toegelaat om of registreer vir die webwerf.


2. INTELLEKTUELE EIENDOMSREGTE

Tensy anders aangedui, is die webwerf ons eie eiendom en alle bronkode, databasisse, funksionaliteit, sagteware, webwerf-ontwerpe, oudio, video, teks, foto's en grafika op die webwerf (gesamentlik die "Inhoud") en die handelsmerke, diens merke, en logo's daarin vervat (die "Merke") word deur ons besit of beheer of aan ons gelisensieer, en word beskerm deur kopiereg- en handelsmerkwette en verskeie ander intellektuele eiendomsregte en onbillike mededingingswette van die Verenigde State, internasionale kopieregwette, en internasionale konvensies. Die inhoud en die punte word slegs op die webwerf "SOOS IS" vir u inligting en persoonlike gebruik verskaf. Behalwe soos uitdruklik in hierdie Gebruiksvoorwaardes bepaal, mag geen deel van die webwerf en geen inhoud of merke gekopieer, gereproduseer, saamgevoeg, herpubliseer, opgelaai, geplaas, in die openbaar vertoon, geënkodeer, vertaal, versend, versprei, verkoop, gelisensieer of andersins uitgebuit vir enige kommersiële doel hoegenaamd, sonder ons uitdruklike vooraf skriftelike toestemming.

Met dien verstande dat u in aanmerking kom om die webwerf te gebruik, word u 'n beperkte lisensie toegestaan om toegang tot die webwerf te verkry en om 'n kopie van enige gedeelte van die inhoud waartoe u behoorlik toegang verkry het af te laai of te druk uitsluitlik vir u persoonlike, nie-kommersiële gebruik. Ons behou alle regte voor wat nie uitdruklik aan jou verleen is in en op die webwerf, die inhoud en die merke nie.


3. GEBRUIKERSVOORSTELLING

Deur die webwerf te gebruik, verteenwoordig en waarborg jy dat: (1) alle registrasie-inligting wat jy indien waar, akkuraat, aktueel en volledig sal wees; (2) jy sal die akkuraatheid van sulke inligting handhaaf en sulke registrasie-inligting onmiddellik bywerk soos nodig; (3) jy het die regsbevoegdheid en jy stem in om aan hierdie Gebruiksvoorwaardes te voldoen; (4) jy is nie minderjarig in die jurisdiksie waarin jy woon nie; (5) jy sal nie toegang tot die webwerf verkry deur outomatiese of nie-menslike middele nie, hetsy deur 'n bot, skrif of andersins; (6) jy sal nie die webwerf vir enige onwettige of ongemagtigde doel gebruik nie; en (7) jou gebruik van die webwerf sal nie enige toepaslike wet of regulasie oortree nie.

As jy enige inligting verskaf wat onwaar, onakkuraat, nie aktueel of onvolledig is nie, het ons die reg om jou rekening op te skort of te beëindig en enige en alle huidige of toekomstige gebruik van die webwerf (of enige gedeelte daarvan) te weier.


4. GEBRUIKERSREGISTRASIE

Daar kan van jou verwag word om by die webwerf te registreer. Jy stem in om jou wagwoord vertroulik te hou en sal verantwoordelik wees vir alle gebruik van jou rekening en wagwoord. Ons behou die reg voor om 'n gebruikernaam wat jy kies te verwyder, terug te eis of te verander as ons bepaal, in ons uitsluitlike diskresie, dat sodanige gebruikersnaam onvanpas, obseen of andersins aanstootlik is.


5. FOOIE EN BETALING

Ons aanvaar die volgende vorme van betaling:

– Visum
- Mastercard
- PayPal
- Krypto-geldeenheid

Daar kan van jou verwag word om te koop of 'n fooi te betaal om toegang tot sommige van ons dienste te verkry. U stem in om huidige, volledige en akkurate aankoop- en rekeninginligting te verskaf vir alle aankope wat via die webwerf gemaak word. Jy stem verder in om rekening- en betalingsinligting, insluitend e-posadres, betaalmetode en betaalkaartvervaldatum, onmiddellik by te werk sodat ons jou transaksies kan voltooi en jou kan kontak soos nodig. Ons faktureer jou deur 'n aanlyn faktuurrekening vir aankope wat via die webwerf gemaak word. Verkoopsbelasting sal by die prys van aankope gevoeg word soos dit deur ons vereis word. Ons kan pryse enige tyd verander. Alle betalings sal in wees Euros.

Jy stem in om alle heffings of fooie te betaal teen die pryse wat dan van krag is vir jou aankope, en jy magtig ons om jou gekose betalingsverskaffer vir enige sodanige bedrae te hef wanneer jy jou aankoop doen. As jou aankoop is onderhewig aan herhalende heffings, dan stem jy in dat ons jou betaalmetode op 'n herhalende basis sal hef sonder om jou vooraf goedkeuring vir elke herhalende heffing te vereis, totdat jy ons in kennis stel van jou kansellasie.

Ons behou die reg voor om enige foute of foute in prysbepaling reg te stel, selfs al het ons reeds betaling versoek of ontvang. Ons behou ook die reg voor om enige bestelling wat deur die webwerf geplaas word, te weier.


6. KANSELLASIE

Jy kan jou intekening enige tyd kanselleer deur ons te kontak deur die kontak te gebruik inligting hieronder verskaf. Jou kansellasie sal in werking tree aan die einde van die huidige betaalde termyn.

As jy ontevrede is met ons dienste, e-pos ons asseblief by info@evonets.net.


7. SAGTEWARE

Ons kan sagteware insluit vir gebruik in verband met ons dienste. Indien sodanige sagteware vergesel word van 'n eindgebruikerlisensie-ooreenkoms ("EULA"), sal die bepalings van die EULA jou gebruik van die sagteware beheer. As sodanige sagteware nie vergesel word van 'n EULA nie, gee ons aan jou 'n nie-eksklusiewe, herroepbare, persoonlike en nie-oordraagbare lisensie om sulke sagteware uitsluitlik in verband met ons dienste en in ooreenstemming met hierdie Gebruiksvoorwaardes te gebruik. Enige sagteware en enige verwante dokumentasie word verskaf "soos dit is" sonder enige waarborg van enige aard, hetsy uitdruklik of geïmpliseer, insluitend, sonder beperking, die geïmpliseerde waarborge van verhandelbaarheid, geskiktheid vir 'n spesifieke doel, of nie-oortreding. Jy aanvaar enige en alle risiko wat voortspruit uit die gebruik of prestasie van enige sagteware. Jy mag geen sagteware reproduseer of herverdeel nie, behalwe in ooreenstemming met die EULA of hierdie Gebruiksvoorwaardes.


8. VERBODE AKTIWITEITE

U mag nie toegang tot die webwerf verkry of gebruik vir enige ander doel as waarvoor ons die webwerf beskikbaar stel nie. Die webwerf mag nie gebruik word in verband met enige kommersiële pogings behalwe dié wat spesifiek deur ons onderskryf of goedgekeur word nie.

As 'n gebruiker van die webwerf stem jy in om nie:
 • Haal stelselmatig data of ander inhoud van die webwerf af om direk of indirek 'n versameling, samestelling, databasis of gids te skep of saam te stel sonder skriftelike toestemming van ons.
 • Mislei, bedrieg of mislei ons en ander gebruikers, veral in enige poging om sensitiewe rekeninginligting soos gebruikerwagwoorde te leer.
 • Omseil, deaktiveer of andersins inmeng met sekuriteitsverwante kenmerke van die webwerf, insluitend kenmerke wat die gebruik of kopiëring van enige inhoud voorkom of beperk of beperkings op die gebruik van die webwerf en/of die inhoud daarin vervat afdwing.
 • Na ons mening, ons en/of die webwerf te minag, teer of andersins skade te berokken.
 • Gebruik enige inligting wat van die webwerf verkry is om 'n ander persoon te teister, te misbruik of skade aan te doen.
 • Maak onbehoorlik gebruik van ons ondersteuningsdienste of dien vals verslae van misbruik of wangedrag in.
 • Gebruik die webwerf op 'n wyse wat nie ooreenstem met enige toepaslike wette of regulasies nie.
 • Neem deel aan ongemagtigde raamwerk van of skakeling na die webwerf.
 • Laai op of versend (of probeer om op te laai of oor te dra) virusse, Trojaanse perde of ander materiaal, insluitend oormatige gebruik van hoofletters en strooipos (voortdurende plasing van herhalende teks), wat inmeng met enige party se ononderbroke gebruik en genot van die werf of verander, benadeel, ontwrig, verander of belemmer die gebruik, kenmerke, funksies, werking of instandhouding van die webwerf.
 • Raak betrokke by enige outomatiese gebruik van die stelsel, soos die gebruik van skrifte om opmerkings of boodskappe te stuur, of die gebruik van enige data-ontginning, robotte of soortgelyke data-insameling- en onttrekkingnutsmiddels.
 • Vee die kopiereg- of ander eiendomsregtekennisgewing uit enige inhoud uit.
 • Probeer om 'n ander gebruiker of persoon na te doen of gebruik die gebruikersnaam van 'n ander gebruiker.
 • Laai of versend (of probeer om op te laai of oor te dra) enige materiaal wat optree as 'n passiewe of aktiewe inligtingversameling of oordragmeganisme, insluitend sonder beperking, duidelike grafiese uitruilformate (“gifs”), 1×1 pixels, webfoute, webkoekies , of ander soortgelyke toestelle (soms na verwys as "spyware" of "passiewe versamelingsmeganismes" of "pcms").
 • Inmeng met, ontwrig of skep 'n onnodige las op die webwerf of die netwerke of dienste wat aan die webwerf gekoppel is.
 • Teister, irriteer, intimideer of dreig enige van ons werknemers of agente wat betrokke is by die verskaffing van enige gedeelte van die webwerf aan jou.
 • Poging om enige maatreëls van die webwerf te omseil wat ontwerp is om toegang tot die webwerf of enige gedeelte van die webwerf te voorkom of te beperk.
 • Kopieer of pas die webwerf se sagteware aan, insluitend maar nie beperk nie tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of ander kode.
 • Behalwe soos toegelaat deur toepaslike wetgewing, ontsyfer, dekompileer, demonteer of reverse engineer enige van die sagteware wat 'n deel van die werf uitmaak of op enige manier uitmaak.
 • Behalwe as wat die gevolg mag wees van standaard soekenjin of internetblaaier gebruik, gebruik, begin, ontwikkel, of versprei enige outomatiese stelsel, insluitend sonder beperking, enige spinnekop, robot, cheat nut, skraper of vanlyn leser wat toegang tot die webwerf verkry, of enige ongemagtigde skrip of ander sagteware te gebruik of te begin.
 • Gebruik 'n koopagent of aankoopagent om aankope op die webwerf te doen.
 • Maak enige ongemagtigde gebruik van die webwerf, insluitend die versameling van gebruikersname en/of e-posadresse van gebruikers op elektroniese of ander wyse met die doel om ongevraagde e-pos te stuur, of om gebruikersrekeninge op outomatiese wyse of onder valse voorwendsels te skep.
 • Gebruik die webwerf as deel van enige poging om met ons mee te ding of andersins die webwerf en/of die inhoud te gebruik vir enige inkomste-genererende poging of kommersiële onderneming.
 • Gebruik die webwerf om goedere en dienste te adverteer of aan te bied om te verkoop.
 • Verkoop of dra andersins jou profiel oor.


9. GEBRUIKER GEGENEREERDE BYDRAES

Die webwerf bied nie gebruikers aan om inhoud in te dien of te plaas nie. Ons kan jou die geleentheid bied om inhoud en materiaal na ons of op die webwerf te skep, indien, plaas, vertoon, oordra, opvoer, publiseer, versprei of uit te saai, insluitend maar nie beperk nie tot teks, geskrifte, video, oudio, foto's , grafika, opmerkings, voorstelle of persoonlike inligting of ander materiaal (gesamentlik, "Bydraes"). Bydraes kan deur ander gebruikers van die webwerf en deur derdeparty-webwerwe bekyk word. As sodanig kan enige bydraes wat u oordra in ooreenstemming met die webwerf se privaatheidsbeleid hanteer word. Wanneer jy enige bydraes skep of beskikbaar stel, verteenwoordig en waarborg jy daardeur dat:
 • Die skepping, verspreiding, oordrag, publieke vertoning of uitvoering, en die toegang tot, aflaai of kopiëring van jou bydraes skend nie en sal nie die eiendomsregte skend nie, insluitend maar nie beperk nie tot die kopiereg, patent, handelsmerk, handelsgeheim, of morele regte van enige derde party.
 • Jy is die skepper en eienaar van of het die nodige lisensies, regte, toestemmings, vrystellings en toestemmings om ons, die werf en ander gebruikers van die werf te gebruik en te magtig om jou bydraes te gebruik op enige wyse wat deur die werf en hierdie beoog word. Gebruiksvoorwaardes.
 • Jy het die skriftelike toestemming, vrystelling en/of toestemming van elke identifiseerbare individuele persoon in jou Bydraes om die naam of gelykenis van elke en elke sodanige identifiseerbare individuele persoon te gebruik om insluiting en gebruik van jou Bydraes moontlik te maak op enige wyse wat deur die Webwerf en hierdie Gebruiksvoorwaardes.
 • Jou bydraes is nie vals, onakkuraat of misleidend nie.
 • Jou bydraes is nie ongevraagde of ongemagtigde advertensies, promosiemateriaal, piramideskemas, kettingbriewe, strooipos, massaposse of ander vorme van werwing nie.
 • Jou Bydraes is nie onwelvoeglik, onwelvoeglik, wulps, vuil, gewelddadig, teisterend, lasterlik, lasterlik of andersins aanstootlik (soos deur ons bepaal nie).
 • Jou bydraes bespot nie, bespot, verkleineer, intimideer of misbruik enigiemand nie.
 • Jou bydraes word nie gebruik om enige ander persoon te teister of te dreig (in die wetlike sin van daardie terme) en om geweld teen 'n spesifieke persoon of klas mense te bevorder nie.
 • Jou bydraes oortree nie enige toepaslike wet, regulasie of reël nie.
 • Jou bydraes skend nie die privaatheid of publisiteitsregte van enige derde party nie.
 • Jou bydraes oortree nie enige toepaslike wet aangaande kinderpornografie nie, of andersins bedoel om die gesondheid of welstand van minderjariges te beskerm.
 • Jou bydraes sluit nie enige aanstootlike opmerkings in wat verband hou met ras, nasionale oorsprong, geslag, seksuele voorkeur of fisiese gestremdheid nie.
 • Jou Bydraes oortree nie andersins, of skakel na materiaal wat oortree, enige bepaling van hierdie Gebruiksvoorwaardes, of enige toepaslike wet of regulasie nie.
Enige gebruik van die webwerf in stryd met die voorafgaande oortree hierdie Gebruiksvoorwaardes en kan onder andere lei tot beëindiging of opskorting van jou regte om die webwerf te gebruik.


10. BYDRAE LISENSIE

Jy en die werf stem in dat ons toegang tot enige inligting en persoonlike data wat jy verskaf, kan verkry, berg, verwerk en gebruik volgens die bepalings van die Privaatheidsbeleid en jou keuses (insluitend instellings).

Deur voorstelle of ander terugvoer oor die webwerf in te dien, stem jy in dat ons sulke terugvoer vir enige doel kan gebruik en deel sonder vergoeding aan jou.

Ons beweer geen eienaarskap oor jou bydraes nie. Jy behou volle eienaarskap van al jou Bydraes en enige intellektuele eiendomsregte of ander eiendomsregte wat met jou Bydraes geassosieer word. Ons is nie aanspreeklik vir enige stellings of voorstellings in jou bydraes wat deur jou verskaf word in enige area op die webwerf nie. U is alleen verantwoordelik vir u bydraes tot die webwerf en u stem uitdruklik in om ons van enige en alle verantwoordelikheid te onthef en om u te weerhou van enige regstappe teen ons rakende u bydraes.


11. INDIENINGS

U erken en stem in dat enige vrae, opmerkings, voorstelle, idees, terugvoer of ander inligting rakende die webwerf ("Indienings") wat deur u aan ons verskaf word nie-vertroulik is en ons alleeneiendom sal word. Ons sal eksklusiewe regte besit, insluitend alle intellektuele eiendomsregte, en sal geregtig wees op die onbeperkte gebruik en verspreiding van hierdie Voorleggings vir enige wettige doel, kommersieel of andersins, sonder erkenning of vergoeding aan jou. Jy doen hiermee afstand van alle morele regte op enige sodanige Voorleggings, en jy waarborg hiermee dat enige sodanige Voorleggings oorspronklik by jou is of dat jy die reg het om sulke Voorleggings in te dien. Jy stem in dat daar geen verhaal teen ons sal wees vir enige beweerde of werklike skending of wanaanwending van enige eiendomsreg in jou Voorleggings nie.


12. Amerikaanse regeringsregte

Ons dienste is "kommersiële items" soos omskryf in Federal Acquisition Regulation ("FAR") 2.101. Indien ons dienste verkry word deur of namens enige agentskap nie binne die Departement van Verdediging nie (“DOD”), is ons dienste onderhewig aan die bepalings van hierdie Gebruiksvoorwaardes in ooreenstemming met FAR 12.212 (vir rekenaarsagteware) en FAR 12.211 ( vir tegniese data). As ons dienste verkry word deur of namens enige agentskap binne die Departement van Verdediging, is ons dienste onderhewig aan die bepalings van hierdie Gebruiksvoorwaardes in ooreenstemming met Verdediging Federale Verkrygingsregulasie (“DFARS”) 227.7202– 3. Daarbenewens DFARS 252.227‑7015 is van toepassing op tegniese data wat deur die DOD verkry is. Hierdie Amerikaanse regeringsregteklousule is in die plek van, en vervang, enige ander FAR, DFARS, of ander klousule of bepaling wat regeringsregte in rekenaarsagteware of tegniese data onder hierdie gebruiksvoorwaardes aanspreek.


13. TERREINBESTUUR

Ons behou die reg voor, maar nie die verpligting nie, om: (1) die webwerf te monitor vir oortredings van hierdie Gebruiksvoorwaardes; (2) toepaslike regstappe te neem teen enigiemand wat, na ons uitsluitlike goeddunke, die wet of hierdie Gebruiksvoorwaardes oortree, insluitend sonder beperking, om sodanige gebruiker by wetstoepassingsowerhede aan te meld; (3) na ons uitsluitlike goeddunke en sonder beperking, enige van jou Bydraes of enige gedeelte daarvan weier, beperk toegang tot, beperk die beskikbaarheid van, of deaktiveer (tot die mate tegnologies haalbaar); (4) om na ons uitsluitlike goeddunke en sonder beperking, kennisgewing of aanspreeklikheid, van die webwerf te verwyder of andersins alle lêers en inhoud te deaktiveer wat buitensporig in grootte is of op enige manier lastig vir ons stelsels is; en (5) andersins die webwerf bestuur op 'n wyse wat ontwerp is om ons regte en eiendom te beskerm en om die behoorlike funksionering van die webwerf te fasiliteer.


14. PRIVAATHEIDSBELEID

Ons gee om vir data privaatheid en sekuriteit. Gaan asseblief ons privaatheidsbeleid na: evonets.net/privacy-policy. Deur die webwerf te gebruik, stem jy in om gebind te wees deur ons Privaatheidsbeleid, wat in hierdie Gebruiksvoorwaardes opgeneem is. Neem asseblief kennis dat die webwerf gehuisves word in die Nederland. As jy toegang tot die webwerf vanaf enige ander streek van die wêreld met wette of ander vereistes wat persoonlike data-insameling, gebruik of openbaarmaking reguleer wat verskil van toepaslike wette in die Nederland, dan deur jou voortgesette gebruik van die webwerf, jy dra jou data oor na die Nederland, en jy stem in dat jou data na en verwerk word in die Nederland.


15. TERMYN EN BEËINDIGING

Hierdie Gebruiksvoorwaardes sal ten volle van krag bly terwyl jy die webwerf gebruik. SONDER BEPERKING VAN ENIGE ANDER BEPALING VAN HIERDIE GEBRUIKSVOORWAARDE, BEHOU ONS DIE REG VOOR OM, NA ONS UITLEGENDE DISKRESIE EN SONDER KENNISGEWING OF AANSPREEKLIKHEID, TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DIE WERF (INSLUITEND DIE BLOKERING VAN SEKERE IP-ADRESSE VIR 'N IP-ADRESSOEN) TE WEEK. OM GEEN REDE, INSLUITEND SONDER BEPERKING VIR OORTREDING VAN ENIGE VERTEENWOORDIGING, WAARBORG OF VERBOND WAT IN HIERDIE GEBRUIKSVOORWAARDES OF VAN ENIGE TOEPASSELIJKE WET OF REGULASIE VERvat is. ONS KAN JOU GEBRUIK OF DEELNAME AAN DIE WERF BEËINDIG OF SKEE JOU REKENING EN ENIGE INHOUD OF INLIGTING WAT JY TE ENIGE TYD, SONDER WAARSKUWING, NA ONS UITSLUITENDE DISKRESIE GEPLAAT HET.

As ons jou rekening om enige rede beëindig of opskort, word jy verbied om 'n nuwe rekening onder jou naam, 'n vals of geleende naam, of die naam van enige derde party te registreer en te skep, selfs al tree jy dalk namens die derde op. partytjie. Benewens die beëindiging of opskorting van jou rekening, behou ons die reg voor om toepaslike regstappe te neem, insluitend sonder beperking om siviele, kriminele en bevelende regstelling na te streef.


16. WYSIGINGS EN ONDERBREKINGS

Ons behou die reg voor om die inhoud van die webwerf te eniger tyd of om enige rede na ons uitsluitlike goeddunke sonder kennisgewing te verander, te wysig of te verwyder. Ons het egter geen verpligting om enige inligting op ons webwerf by te werk nie. Ons behou ook die reg voor om te eniger tyd die hele of 'n gedeelte van die webwerf te wysig of te staak sonder kennisgewing. Ons sal nie teenoor jou of enige derde party aanspreeklik wees vir enige wysiging, prysverandering, opskorting of staking van die webwerf nie.

Ons kan nie waarborg dat die webwerf te alle tye beskikbaar sal wees nie. Ons kan hardeware, sagteware of ander probleme ervaar of instandhouding moet uitvoer wat met die webwerf verband hou, wat tot onderbrekings, vertragings of foute kan lei. Ons behou die reg voor om die webwerf te eniger tyd of om enige rede te verander, te hersien, op te dateer, op te skort, te staak of andersins te wysig sonder kennisgewing aan jou. U stem in dat ons hoegenaamd geen aanspreeklikheid het vir enige verlies, skade of ongerief wat veroorsaak word deur u onvermoë om toegang tot die webwerf te verkry of te gebruik tydens enige stilstand of staking van die webwerf nie. Niks in hierdie Gebruiksvoorwaardes sal vertolk word om ons te verplig om die webwerf in stand te hou en te ondersteun of om enige regstellings, opdaterings of vrystellings in verband daarmee te verskaf nie.


17. TOEPASSENDE REG

Hierdie voorwaardes word beheer deur en geïnterpreteer volgens die wette van die Nederland, en die gebruik van die Verenigde Nasies se Konvensie van Kontrakte vir die Internasionale Verkoop van Goedere word uitdruklik uitgesluit. As jou gewone verblyf in die EU is, en jy is 'n verbruiker, besit jy ook die beskerming wat aan jou verskaf word deur verpligte bepalings van die wet van jou land van verblyf. Evonets en uself stem albei in om u te onderwerp aan die nie-eksklusiewe jurisdiksie van die howe van Groningen, wat beteken dat jy 'n eis kan maak om jou verbruikersbeskermingsregte te verdedig met betrekking tot hierdie Gebruiksvoorwaardes in die Nederland, of in die EU-land waarin jy woon.


18. GESKILBESLAG

Die Europese Kommissie bied 'n aanlyn geskilbeslegtingsplatform waartoe u hier toegang kan kry: https://ec.europa.eu/consumers/odr. As jy hierdie onderwerp onder ons aandag wil bring, kontak ons asseblief.


19. KORREKSIES

Daar kan inligting op die webwerf wees wat tipografiese foute, onakkuraathede of weglatings bevat, insluitend beskrywings, pryse, beskikbaarheid en verskeie ander inligting. Ons behou die reg voor om enige foute, onakkuraathede of weglatings reg te stel en om die inligting op die webwerf te eniger tyd te verander of by te werk sonder vooraf kennisgewing.


20. VRYWARING

DIE WERF WORD VERSKAF OP 'N SOOS IS EN SOOS BESKIKBAAR BASIS. U STEEM IN DAT U GEBRUIK VAN DIE WERF EN ONS DIENSTE OP U ALLEEN RISIKO SAL WEES. IN DIE VOLSTE MAAT WAT DEUR DIE WET TOEGESTAAN WORD, WYS ONS ALLE WAARBORGE, UITDRUKKELIJK OF IMPLIES, IN VERBAND MET DIE WERF EN JOU GEBRUIK DAARVAN, INSLUITEND, SONDER BEPERKING, DIE GEÏSPLISEERDE WAARBORGE VAN HANDELBAARHEID, HANDELBAARHEID, VERHANDELBAARHEID. ONS GEE GEEN WAARBORGE OF VERTOë OOR DIE Akkuraatheid OF VOLLEDIGHEID VAN DIE WERF SE INHOUD OF DIE INHOUD VAN ENIGE WEBWERWE WAT AAN DIE WEBWERF GEKOPPEL IS NIE, EN ONS SAL GEEN AANSPREEKLIKHEID OF VERANTWOORDELIKHEID AANVAARDIG VIR ENIGE (1) ONGELOOFTE, OF ACCESSOIRES, (EN) 2) PERSOONLIKE BESERING OF EIENDOMSSKADE, VAN ENIGE AARD WAT OOKAL, NA U TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DIE WERF, (3) ENIGE ONGEMAGTIGDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONS VEILIGE bedieners EN/OF ENIGE/EN OF FORMELE INLIGTING DAARIN GESTOOR, (4) ENIGE ONDERBREKING OF STAKING VAN OORDRAG NA OF VANAF DIE WERF, (5) ENIGE BUGS, VIRUSSE, TROJAN PERDE, OF DERDE PARTY WAT NA OF DEUR DIE WERF GESEND KAN WORD DEUR ENIGE DERDE/PARTY ( 6) ENIGE FOUTE OF WEGLASINGS IN ENIGE INHOUD EN MATERIALE OF VIR ENIGE VERLIES OF SKADE VAN ENIGE AARD WAT GELYK WORD AS 'N GEVOLG VAN DIE GEBRUIK VAN ENIGE INHOUD GEPLAAS, VERSEND OF ANDER ANDERS BESKIKBAAR GEMAAK WORD VIA DIE WEBWERF. ONS WAARBORG, ONDERSOEKEN, WAARBORG OF AANVAAR VERANTWOORDELIKHEID VIR ENIGE PRODUK OF DIENS WAT DEUR 'N DERDE PARTY DEUR DIE WEBWERF, ENIGE HIPERGEKOPPELDE WEBWERF, OF ENIGE WEBWERF OF ANDER WEBWERF OF BY 'N WERKPLEK OF MOBIELE ADVERTENSIE GEADVERTEER OF AANGEBIED IS, NIE. WEES 'N PARTY TOT OF WEES OP ENIGE MANIER VERANTWOORDELIK VIR DIE MONITERING VAN ENIGE TRANSAKSIE TUSSEN JOU EN ENIGE DERDEPARTY VERSKAFFERS VAN PRODUKTE OF DIENSTE. SOOS MET DIE AANKOOP VAN 'N PRODUK OF DIENS DEUR ENIGE MEDIUM OF IN ENIGE OMGEWING, MOET JY JOU BESTE OORDEEL GEBRUIK EN VERSIGTIGHEID OEFEN WAAR TOEPASLIK.


21. BEPERKINGS VAN AANSPREEKLIKHEID

IN GEEN GEBEURTHEID SAL ONS OF ONS DIREKTEURE, WERKNEMERS OF AGENTE AANSPREEKLIK TOT JOU OF ENIGE DERDE PARTY VIR ENIGE DIREKTE, INDIREKTE, GEVOLLIKE, VOORBEELDLIKE, TOVALLE, SPESIALE OF STRAF SKADE, INSLUITEND OF VERLIES, INSLUITEND, ANDER SKADE WAT ONTSTAAN UIT JOU GEBRUIK VAN DIE WERF, SELFS AL IS ONS OOR DIE MOONTLIKHEID VAN SULKE SKADE IN KENNIS. NIETEENWOORD ENIGIETS IN DIE TEENSTREDE WAT HIERIN VERPAAL IS, SAL ONS AANSPREEKLIKHEID teenoor U VIR ENIGE OORSAAK WAT OOKAL EN ONGEAG DIE VORM VAN DIE HANDELING, TE ALLE TYE BEPERK WORD TOT DIE BEDRAG BETAAL, INDIEN ENIGE, DEUR U AAN ONS GEDURENDE DIE SES (6) MAAND TYDPERK VOORDAT ENIGE OORSAAK VAN OPTREDE ONTSTAAN. SEKERE VS-STAATSWETTE EN INTERNASIONALE WETTE LAAT NIE BEPERKINGS OP GEÏSPLISEERDE WAARBORGE OF DIE UITSLUITING OF BEPERKING VAN SEKERE SKADE TOE NIE. INDIEN HIERDIE WETTE OP JOU VAN TOEPASSING IS, MAG SOMMIGE OF AL DIE BOGENOEMDE VRYWARINGS OF BEPERKINGS NIE OP JOU VAN TOEPASSING IS NIE, EN JY MAG BYKOMENDE REGTE HET.


22. VRYWARING

Jy stem in om ons, insluitend ons filiale, affiliasies en al ons onderskeie beamptes, agente, vennote en werknemers te verdedig, vrywaar en skadeloos te hou, van en teen enige verlies, skade, aanspreeklikheid, eis of eis, insluitend redelike prokureurs ' fooie en uitgawes, gemaak deur enige derde party as gevolg van of voortspruitend uit: (1) gebruik van die webwerf; (2) verbreking van hierdie Gebruiksvoorwaardes; (3) enige verbreking van jou voorstellings en waarborge soos uiteengesit in hierdie Gebruiksvoorwaardes; (4) jou skending van die regte van 'n derde party, insluitend maar nie beperk nie tot intellektuele eiendomsregte; of (5) enige openlike skadelike optrede teenoor enige ander gebruiker van die werf met wie jy via die werf kontak gemaak het. Nieteenstaande die voorafgaande, behou ons die reg voor om, op jou koste, die eksklusiewe verdediging en beheer van enige aangeleentheid te aanvaar waarvoor jy ons moet vrywaar, en stem jy in om op jou koste saam te werk met ons verdediging van sulke eise. Ons sal redelike pogings aanwend om u in kennis te stel van enige sodanige eis, aksie of prosedure wat onderhewig is aan hierdie vrywaring wanneer ons daarvan bewus word.


23. GEBRUIKERSDATA

Ons sal sekere data onderhou wat u na die webwerf oordra vir die doel om die werkverrigting van die webwerf te bestuur, sowel as data wat verband hou met u gebruik van die webwerf. Alhoewel ons gereelde roetine-rugsteun van data uitvoer, is jy alleen verantwoordelik vir alle data wat jy oordra of wat verband hou met enige aktiwiteit wat jy onderneem het deur die webwerf te gebruik. Jy stem in dat ons geen aanspreeklikheid teenoor jou sal hê vir enige verlies of korrupsie van enige sodanige data nie, en jy doen hiermee afstand van enige reg van aksie teen ons wat voortspruit uit enige sodanige verlies of korrupsie van sulke data.


24. ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIES, TRANSAKSIES EN HANDTEKENINGE

Besoek die webwerf, die stuur van e-pos aan ons en die voltooiing van aanlynvorms vorm elektroniese kommunikasie. Jy stem in om elektroniese kommunikasie te ontvang, en jy stem in dat alle ooreenkomste, kennisgewings, openbaarmakings en ander kommunikasie wat ons elektronies, per e-pos en op die webwerf aan jou verskaf, voldoen aan enige wetlike vereiste dat sodanige kommunikasie skriftelik moet wees. U STEEM HIERMEE IN TOT DIE GEBRUIK VAN ELEKTRONIESE HANDTEKENINGE, KONTRAKTE, BESTELLINGS EN ANDER REKORDS, EN TOT ELEKTRONIESE AFLEWERING VAN KENNISGEWINGS, BELEID EN REKORDS VAN TRANSAKSIES WAT DEUR ONS OF VIA DIE WERF GESIG IS OF VOLTOOI. Jy doen hiermee afstand van enige regte of vereistes kragtens enige statute, regulasies, reëls, ordonnansies of ander wette in enige jurisdiksie wat 'n oorspronklike handtekening of aflewering of behoud van nie-elektroniese rekords vereis, of aan betalings of die toestaan van krediete op enige ander manier as elektroniese middele.


25. KALIFORNIË GEBRUIKERS EN INWONERS

Indien enige klagte by ons nie bevredigend opgelos word nie, kan jy die Klagtebystandseenheid van die Afdeling Verbruikersdienste van die Kaliforniese Departement van Verbruikersake skriftelik kontak by 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, Kalifornië 95834 of telefonies by (800) 952-5210 of (916) 445-1254.


26. ALLERLEI

Hierdie Gebruiksvoorwaardes en enige beleide of bedryfsreëls wat deur ons op die webwerf of ten opsigte van die webwerf geplaas word, vorm die hele ooreenkoms en verstandhouding tussen jou en ons. Ons versuim om enige reg of bepaling van hierdie Gebruiksvoorwaardes uit te oefen of af te dwing, sal nie dien as 'n afstanddoening van sodanige reg of bepaling nie. Hierdie Gebruiksvoorwaardes werk tot die volle mate wat deur die wet toelaatbaar is. Ons kan enige of al ons regte en verpligtinge enige tyd aan ander toewys. Ons sal nie verantwoordelik of aanspreeklik wees vir enige verlies, skade, vertraging of versuim om op te tree wat veroorsaak word deur enige oorsaak buite ons redelike beheer nie. Indien enige bepaling of deel van 'n bepaling van hierdie Gebruiksbepalings as onwettig, nietig of onafdwingbaar bepaal word, word daardie bepaling of deel van die bepaling geag skeibaar te wees van hierdie Gebruiksbepalings en beïnvloed dit nie die geldigheid en afdwingbaarheid van enige oorblywende bepalings. Daar is geen gesamentlike onderneming, vennootskap, indiensneming of agentskapsverhouding tussen jou en ons geskep as gevolg van hierdie Gebruiksvoorwaardes of gebruik van die webwerf nie. Jy stem in dat hierdie Gebruiksvoorwaardes nie teen ons uitgelê sal word as gevolg van die opstel daarvan nie. Jy doen hiermee afstand van enige en alle verweer wat jy mag hê gebaseer op die elektroniese vorm van hierdie Gebruiksvoorwaardes en die gebrek aan ondertekening deur die partye hierby om hierdie Gebruiksvoorwaardes uit te voer.


27. KONTAK ONS

Ek neeOm 'n klagte rakende die webwerf op te los of om verdere inligting rakende die gebruik van die webwerf te ontvang, kontak ons asseblief by:

Evonets
__________
__________
Nederland
Foon: __________
info@evonets.net
Hierdie gebruiksvoorwaardes is geskep deur Termly's te gebruik Bepalings en voorwaardes Generator.
afAfrikaans