evonets
VILKÅR OG BETINGELSER

Sidst opdateret 19. april 2022INDHOLDSFORTEGNELSE1. AFTALE TIL VILKÅR

Disse vilkår for brug udgør en juridisk bindende aftale indgået mellem dig, hvad enten du er personligt eller på vegne af en enhed ("dig") og Evonets (“Selskab“, “vi", "os", eller "vores”), vedrørende din adgang til og brug af evonets.net hjemmesiden samt enhver anden medieform, mediekanal, mobilhjemmeside eller mobilapplikation relateret til, linket til eller på anden måde forbundet dertil (samlet kaldet "Sitet"). Vi er registreret i det Holland og har vores hjemsted kl __________, __________. Du accepterer, at du ved at få adgang til webstedet har læst, forstået og accepterer at være bundet af alle disse vilkår for brug, herunder Brugeraftale offentliggjort på webstedet, som er indarbejdet i disse vilkår for brug. HVIS DU IKKE ER ENIG I ALLE DISSE VILKÅR FOR BRUG, SÅ ER DU UDTRYKKELIG FORBUDT AT BRUGE SIDE, OG DU SKAL STRAKS AFBRUGE.

Supplerende vilkår og betingelser eller dokumenter, der fra tid til anden kan blive offentliggjort på webstedet, er hermed udtrykkeligt inkorporeret heri som reference. Vi forbeholder os retten til efter eget skøn at foretage ændringer eller modifikationer af disse vilkår for brug fra tid til anden. Vi vil advare dig om eventuelle ændringer ved at opdatere "Sidst opdateret"-datoen for disse brugsbetingelser, og du giver afkald på enhver ret til at modtage specifik meddelelse om hver sådan ændring. Sørg for, at du tjekker de gældende vilkår, hver gang du bruger vores websted, så du forstår, hvilke vilkår der gælder. Du vil være underlagt, og vil blive anset for at være blevet gjort opmærksom på og at have accepteret, ændringerne i eventuelle reviderede brugsbetingelser ved din fortsatte brug af webstedet efter den dato, sådanne reviderede brugsbetingelser er offentliggjort.

Oplysningerne på webstedet er ikke beregnet til distribution til eller brug af nogen person eller enhed i nogen jurisdiktion eller et land, hvor en sådan distribution eller brug ville være i strid med lovgivning eller regler, eller som ville underlægge os et registreringskrav inden for en sådan jurisdiktion eller et sådant land. . Derfor gør de personer, der vælger at få adgang til webstedet fra andre steder, det på eget initiativ og er eneansvarlige for overholdelse af lokale love, hvis og i det omfang lokale love er gældende.

Hjemmesiden er ikke skræddersyet til at overholde branchespecifikke regler (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA) osv.), så hvis dine interaktioner ville være underlagt sådanne love, må du ikke bruge dette websted. Du må ikke bruge webstedet på en måde, der ville overtræde Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

Siden er beregnet til brugere, der er mindst 18 år gamle. Personer under 18 år må ikke bruge el tilmeld dig siden.


2. INTELLEKTUELLE EJENDOMSRET

Medmindre andet er angivet, er webstedet vores proprietære ejendom og al kildekode, databaser, funktionalitet, software, webstedsdesign, lyd, video, tekst, fotografier og grafik på webstedet (samlet kaldet "Indholdet") og varemærkerne, tjenesten mærker og logoer indeholdt deri ("Mærkerne") er ejet eller kontrolleret af os eller licenseret til os, og er beskyttet af copyright- og varemærkelove og forskellige andre intellektuelle ejendomsrettigheder og love om unfair konkurrence i USA, internationale love om ophavsret, og internationale konventioner. Indholdet og mærkerne leveres på webstedet "SOM DE ER" kun til din information og personlig brug. Medmindre det udtrykkeligt er angivet i disse vilkår for brug, må ingen del af webstedet og intet indhold eller mærker kopieres, reproduceres, aggregeres, genudgives, uploades, postes, offentligt vises, kodes, oversættes, transmitteres, distribueres, sælges, licenseres eller ellers udnyttet til ethvert kommercielt formål uden vores udtrykkelige forudgående skriftlige tilladelse.

Forudsat at du er berettiget til at bruge webstedet, tildeles du en begrænset licens til at få adgang til og bruge webstedet og til at downloade eller udskrive en kopi af enhver del af indholdet, som du har fået korrekt adgang til udelukkende til din personlige, ikke-kommercielle brug. Vi forbeholder os alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet dig til og til webstedet, indholdet og mærkerne.


3. BRUGERPRÆSENTATIONER

Ved at bruge webstedet repræsenterer og garanterer du, at: (1) alle registreringsoplysninger, du indsender, vil være sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige; (2) vil du vedligeholde nøjagtigheden af sådanne oplysninger og straks opdatere sådanne registreringsoplysninger efter behov; (3) du har den juridiske kapacitet, og du accepterer at overholde disse vilkår for brug; (4) du ikke er mindreårig i den jurisdiktion, hvor du bor; (5) du vil ikke få adgang til webstedet via automatiserede eller ikke-menneskelige midler, hverken gennem en bot, script eller andet; (6) du vil ikke bruge webstedet til ulovlige eller uautoriserede formål; og (7) din brug af webstedet vil ikke overtræde nogen gældende lov eller regulering.

Hvis du giver oplysninger, der er usande, unøjagtige, ikke aktuelle eller ufuldstændige, har vi ret til at suspendere eller afslutte din konto og afvise enhver og al nuværende eller fremtidig brug af webstedet (eller en del deraf).


4. BRUGERREGISTRERING

Du kan blive bedt om at registrere dig på webstedet. Du accepterer at holde din adgangskode fortrolig og vil være ansvarlig for al brug af din konto og adgangskode. Vi forbeholder os retten til at fjerne, kræve tilbage eller ændre et brugernavn, du vælger, hvis vi efter eget skøn fastslår, at et sådant brugernavn er upassende, obskønt eller på anden måde stødende.


5. GEBYRER OG BETALING

Vi accepterer følgende betalingsformer:

- Visum
– Mastercard
– PayPal
– Kryptovaluta

Du kan blive bedt om at købe eller betale et gebyr for at få adgang til nogle af vores tjenester. Du accepterer at give aktuelle, fuldstændige og nøjagtige købs- og kontooplysninger for alle køb foretaget via webstedet. Du accepterer endvidere straks at opdatere konto- og betalingsoplysninger, herunder e-mailadresse, betalingsmetode og betalingskortudløbsdato, så vi kan gennemføre dine transaktioner og kontakte dig efter behov. Vi fakturerer dig via en online faktureringskonto for køb foretaget via webstedet. Omsætningsafgift vil blive lagt til prisen for køb, som det skønnes påkrævet af os. Vi kan til enhver tid ændre priser. Alle betalinger skal være i euro.

Du accepterer at betale alle gebyrer eller gebyrer til de gældende priser for dine køb, og du giver os tilladelse til at debitere din valgte betalingsudbyder for sådanne beløb, når du foretager dit køb. Hvis dit køb er underlagt tilbagevendende gebyrer, så giver du samtykke til, at vi opkræver din betalingsmetode på en tilbagevendende basis uden at kræve din forudgående godkendelse for hver tilbagevendende debitering, indtil du giver os besked om din annullering.

Vi forbeholder os retten til at rette eventuelle fejl eller fejl i prisfastsættelsen, også selvom vi allerede har anmodet om eller modtaget betaling. Vi forbeholder os også retten til at afvise enhver ordre, der er afgivet via webstedet.


6. ANNULERING

Du kan til enhver tid opsige dit abonnement ved at kontakte os ved hjælp af kontakten oplysningerne nedenfor. Din opsigelse træder i kraft ved udgangen af den nuværende betalte periode.

Hvis du er utilfreds med vores tjenester, bedes du sende os en e-mail på info@evonets.net.


7. SOFTWARE

Vi kan inkludere software til brug i forbindelse med vores tjenester. Hvis sådan software er ledsaget af en slutbrugerlicensaftale ("EULA"), vil vilkårene i EULA'en regulere din brug af softwaren. Hvis sådan software ikke er ledsaget af en EULA, giver vi dig en ikke-eksklusiv, tilbagekaldelig, personlig og ikke-overførbar licens til at bruge sådan software udelukkende i forbindelse med vores tjenester og i overensstemmelse med disse Brugsbetingelser. Enhver software og enhver relateret dokumentation leveres "som den er" uden garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller underforstået, herunder, uden begrænsning, de stiltiende garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse. Du accepterer enhver risiko, der opstår ved brug eller ydeevne af software. Du må ikke reproducere eller videredistribuere nogen software undtagen i overensstemmelse med EULA'en eller disse vilkår for brug.


8. FORBUDTE AKTIVITETER

Du må ikke få adgang til eller bruge webstedet til andre formål end det, som vi gør webstedet tilgængeligt til. Siden må ikke bruges i forbindelse med nogen kommercielle bestræbelser undtagen dem, der specifikt er godkendt eller godkendt af os.

Som bruger af webstedet accepterer du ikke at:
 • Hent systematisk data eller andet indhold fra webstedet for at oprette eller kompilere, direkte eller indirekte, en samling, kompilering, database eller bibliotek uden skriftlig tilladelse fra os.
 • Narre, bedrage eller vildlede os og andre brugere, især i ethvert forsøg på at lære følsomme kontooplysninger såsom brugeradgangskoder.
 • Omgå, deaktivere eller på anden måde forstyrre sikkerhedsrelaterede funktioner på webstedet, herunder funktioner, der forhindrer eller begrænser brugen eller kopiering af indhold eller håndhæver begrænsninger for brugen af webstedet og/eller indholdet deri.
 • Nedsættende, plette eller på anden måde skade os og/eller webstedet efter vores mening.
 • Brug enhver information indhentet fra webstedet for at chikanere, misbruge eller skade en anden person.
 • Gør uretmæssig brug af vores supporttjenester eller indsend falske rapporter om misbrug eller forseelse.
 • Brug webstedet på en måde, der ikke er i overensstemmelse med gældende love eller regler.
 • Deltag i uautoriseret indramning af eller linker til webstedet.
 • Upload eller transmitter (eller forsøg på at uploade eller transmittere) vira, trojanske heste eller andet materiale, inklusive overdreven brug af store bogstaver og spamming (kontinuerlig udsendelse af gentagen tekst), der forstyrrer enhver parts uafbrudte brug og nydelse af webstedet eller ændrer, forringer, forstyrrer, ændrer eller forstyrrer brugen, funktionerne, funktionerne, driften eller vedligeholdelsen af webstedet.
 • Deltag i enhver automatiseret brug af systemet, såsom brug af scripts til at sende kommentarer eller meddelelser, eller brug af data mining, robotter eller lignende dataindsamlings- og udtræksværktøjer.
 • Slet meddelelsen om ophavsret eller andre ejendomsrettigheder fra ethvert indhold.
 • Forsøg på at efterligne en anden bruger eller person eller brug en anden brugers brugernavn.
 • Upload eller transmitter (eller forsøg på at uploade eller transmittere) alt materiale, der fungerer som en passiv eller aktiv informationsindsamling eller transmissionsmekanisme, inklusive uden begrænsning klare grafikudvekslingsformater ("gifs"), 1×1 pixels, web-bugs, cookies , eller andre lignende enheder (nogle gange omtalt som "spyware" eller "passive indsamlingsmekanismer" eller "pcms").
 • Forstyrre, forstyrre eller skabe en unødig byrde på webstedet eller de netværk eller tjenester, der er forbundet til webstedet.
 • Chikanere, irritere, intimidere eller true nogen af vores medarbejdere eller agenter, der er involveret i at levere en del af webstedet til dig.
 • Forsøg på at omgå alle foranstaltninger på webstedet, der er designet til at forhindre eller begrænse adgang til webstedet eller en del af webstedet.
 • Kopier eller tilpas webstedets software, inklusive men ikke begrænset til Flash, PHP, HTML, JavaScript eller anden kode.
 • Medmindre det er tilladt i henhold til gældende lov, skal du dechifrere, dekompilere, adskille eller reverse engineering af softwaren, der omfatter eller på nogen måde udgør en del af webstedet.
 • Medmindre det kan være resultatet af standard søgemaskine- eller internetbrowserbrug, skal du bruge, starte, udvikle eller distribuere et hvilket som helst automatiseret system, herunder uden begrænsning, enhver edderkop, robot, snydeværktøj, skraber eller offline-læser, der får adgang til webstedet, eller bruge eller starte uautoriseret script eller anden software.
 • Brug en indkøbsagent eller indkøbsagent til at foretage køb på webstedet.
 • Foretag enhver uautoriseret brug af webstedet, herunder indsamling af brugernavne og/eller e-mail-adresser på brugere ved hjælp af elektroniske eller andre midler med det formål at sende uopfordrede e-mails, eller oprette brugerkonti med automatiserede midler eller under falske forudsætninger.
 • Brug webstedet som en del af enhver bestræbelse på at konkurrere med os eller på anden måde bruge webstedet og/eller indholdet til enhver indtægtsskabende bestræbelse eller kommerciel virksomhed.
 • Brug webstedet til at annoncere eller tilbyde at sælge varer og tjenester.
 • Sælg eller på anden måde overfør din profil.


9. BRUGERGENERERET BIDRAG

Siden tilbyder ikke brugere at indsende eller poste indhold. Vi kan give dig muligheden for at skabe, indsende, poste, vise, transmittere, udføre, offentliggøre, distribuere eller udsende indhold og materialer til os eller på webstedet, herunder men ikke begrænset til tekst, skrifter, video, lyd, fotografier , grafik, kommentarer, forslag eller personlige oplysninger eller andet materiale (samlet kaldet "Bidrag"). Bidrag kan ses af andre brugere af webstedet og via tredjepartswebsteder. Som sådan kan alle bidrag, du sender, blive behandlet i overensstemmelse med webstedets privatlivspolitik. Når du opretter eller stiller bidrag til rådighed, repræsenterer og garanterer du derved, at:
 • Oprettelse, distribution, transmission, offentlig visning eller fremførelse og adgang til, downloading eller kopiering af dine bidrag krænker ikke og vil ikke krænke ejendomsrettighederne, herunder men ikke begrænset til ophavsretten, patentet, varemærket, forretningshemmeligheden eller enhver tredjeparts moralske rettigheder.
 • Du er skaberen og ejeren af eller har de nødvendige licenser, rettigheder, samtykker, frigivelser og tilladelser til at bruge og give os, webstedet og andre brugere af webstedet tilladelse til at bruge dine bidrag på enhver måde, som webstedet og disse overvejer. Vilkår for brug.
 • Du har skriftligt samtykke, frigivelse og/eller tilladelse fra hver enkelt identificerbar individuel person i dine bidrag til at bruge navnet eller ligheden på hver enkelt sådan identificerbar individuelle person for at muliggøre inklusion og brug af dine bidrag på enhver måde, som er påtænkt af Sitet og disse vilkår for brug.
 • Dine bidrag er ikke falske, unøjagtige eller vildledende.
 • Dine bidrag er ikke uopfordret eller uautoriseret reklame, salgsfremmende materialer, pyramidespil, kædebreve, spam, masseforsendelser eller andre former for opfordring.
 • Dine bidrag er ikke uanstændige, uanstændige, liderlige, beskidte, voldelige, chikanerende, injurierende, bagtalende eller på anden måde anstødelige (som bestemt af os).
 • Dine bidrag håner ikke, håner, nedgør, intimiderer eller misbruger nogen.
 • Dine bidrag bruges ikke til at chikanere eller true (i disse udtryks juridiske forstand) nogen anden person og til at fremme vold mod en bestemt person eller klasse af mennesker.
 • Dine bidrag overtræder ikke nogen gældende love, regler eller regler.
 • Dine bidrag krænker ikke nogen tredjeparts privatlivs- eller publicitetsrettigheder.
 • Dine bidrag overtræder ikke nogen gældende lovgivning vedrørende børnepornografi eller på anden måde beregnet til at beskytte mindreåriges sundhed eller velvære.
 • Dine bidrag inkluderer ikke stødende kommentarer, der er forbundet med race, national oprindelse, køn, seksuel præference eller fysisk handicap.
 • Dine bidrag krænker eller linker ikke til materiale, der krænker nogen bestemmelse i disse vilkår for brug eller nogen gældende lov eller regulering.
Enhver brug af webstedet i strid med det foregående overtræder disse brugsbetingelser og kan blandt andet resultere i opsigelse eller suspension af dine rettigheder til at bruge webstedet.


10. BIDRAGSLICENS

Du og webstedet er enige om, at vi må få adgang til, gemme, behandle og bruge enhver information og personlige data, som du giver i henhold til vilkårene i fortrolighedspolitikken og dine valg (inklusive indstillinger).

Ved at indsende forslag eller anden feedback vedrørende webstedet, accepterer du, at vi kan bruge og dele sådan feedback til ethvert formål uden kompensation til dig.

Vi hævder ikke noget ejerskab over dine bidrag. Du bevarer det fulde ejerskab af alle dine bidrag og eventuelle immaterielle rettigheder eller andre ejendomsrettigheder forbundet med dine bidrag. Vi er ikke ansvarlige for nogen erklæringer eller repræsentationer i dine bidrag leveret af dig i noget område på webstedet. Du er alene ansvarlig for dine bidrag til webstedet, og du accepterer udtrykkeligt at fritage os fra ethvert ansvar og afholde dig fra enhver juridisk handling mod os vedrørende dine bidrag.


11. INDLEGG

Du anerkender og accepterer, at alle spørgsmål, kommentarer, forslag, ideer, feedback eller andre oplysninger vedrørende webstedet ("indsendelser"), som du har givet os, er ikke-fortrolige og bliver vores eneste ejendom. Vi skal eje eksklusive rettigheder, herunder alle intellektuelle ejendomsrettigheder, og er berettiget til ubegrænset brug og spredning af disse bidrag til ethvert lovligt formål, kommercielt eller andet, uden anerkendelse eller kompensation til dig. Du giver hermed afkald på alle moralske rettigheder til sådanne indlæg, og du garanterer hermed, at sådanne indlæg er originale hos dig, eller at du har ret til at indsende sådanne indlæg. Du accepterer, at der ikke skal være nogen regres mod os for nogen påstået eller faktisk krænkelse eller uretmæssig tilegnelse af nogen ejendomsret til dine bidrag.


12. AMERIKANSKE REGERINGS RETTIGHEDER

Vores tjenester er "kommercielle varer" som defineret i Federal Acquisition Regulation ("FAR") 2.101. Hvis vores tjenester erhverves af eller på vegne af et bureau, der ikke er inden for Department of Defense ("DOD"), er vores tjenester underlagt vilkårene i disse vilkår for brug i overensstemmelse med FAR 12.212 (for computersoftware) og FAR 12.211 ( for tekniske data). Hvis vores tjenester erhverves af eller på vegne af et bureau inden for forsvarsministeriet, er vores tjenester underlagt vilkårene i disse vilkår for brug i overensstemmelse med Defense Federal Acquisition Regulation ("DFARS") 227.7202-3. Derudover DFARS 252.227‑7015 gælder for tekniske data erhvervet af DOD. Denne US Government Rights-klausul træder i stedet for og erstatter enhver anden FAR, DFARS eller anden klausul eller bestemmelse, der omhandler regeringsrettigheder til computersoftware eller tekniske data i henhold til disse Brugsbetingelser.


13. SITESTYRING

Vi forbeholder os retten, men ikke forpligtelsen, til: (1) at overvåge webstedet for overtrædelser af disse vilkår for brug; (2) tage passende juridiske skridt mod enhver, der efter vores skøn overtræder loven eller disse vilkår for brug, herunder uden begrænsning, rapportering af en sådan bruger til de retshåndhævende myndigheder; (3) efter vores skøn og uden begrænsning, nægte, begrænse adgangen til, begrænse tilgængeligheden af eller deaktivere (i det omfang det er teknologisk muligt) nogen af dine bidrag eller dele deraf; (4) efter vores skøn og uden begrænsning, varsel eller ansvar at fjerne fra webstedet eller på anden måde deaktivere alle filer og indhold, der er for store eller på nogen måde belastende for vores systemer; og (5) på anden måde administrere webstedet på en måde, der er designet til at beskytte vores rettigheder og ejendom og for at lette webstedets korrekte funktion.


14. FORTROLIGHEDSPOLITIK

Vi bekymrer os om databeskyttelse og sikkerhed. Læs venligst vores privatlivspolitik: evonets.net/privacy-policy. Ved at bruge webstedet accepterer du at være bundet af vores privatlivspolitik, som er indarbejdet i disse vilkår for brug. Vær opmærksom på, at siden er hostet i det Holland. Hvis du får adgang til webstedet fra en hvilken som helst anden region i verden med love eller andre krav til indsamling, brug eller videregivelse af personoplysninger, der afviger fra gældende love i det Holland, derefter gennem din fortsatte brug af webstedet, du overfører dine data til det Holland, og du accepterer at få dine data overført til og behandlet i det Holland.


15. LØBETID OG OPSIGELSE

Disse brugsbetingelser forbliver i fuld kraft og virkning, mens du bruger webstedet. UDEN AT BEGRÆNSE NOGEN ANDRE BESTEMMELSER I DISSE BRUGSVILKÅR FORBEHOLDER VI RETTEN TIL, EFTER VORES ENESTE SKØN OG UDEN VARSEL ELLER ANSVAR, NÆGTE ADGANG TIL OG BRUG AF WEBSTEDET (HERunder BLOKERING AF VISSE IP-ADRESSE FOR EN RETNINGSPERSON), UDEN GRUND, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING FOR BRUD AF NOGEN REPRÆSENTATION, GARANTI ELLER PAGTER INDEHOLDT I DISSE BRUGSVILKÅR ELLER ENHVER GÆLDENDE LOV ELLER REGULERING. VI KAN OPSINDE DIN BRUG ELLER DELTAGELSE PÅ SIDE ELLER SLETTE DIT KONTO OG EVENTUELLE INDHOLD ELLER OPLYSNINGER, SOM DU PLADT TIL ETHVERT TIDSPUNKT, UDEN ADVARSEL, EFTER VORES ENESTE SKØN.

Hvis vi opsiger eller suspenderer din konto af en eller anden grund, har du forbud mod at registrere og oprette en ny konto under dit navn, et falsk eller lånt navn eller navnet på en tredjepart, selvom du muligvis handler på vegne af den tredje part. parti. Ud over at opsige eller suspendere din konto forbeholder vi os retten til at tage passende retsskridt, herunder uden begrænsning at søge civilretlig, strafferetlig og påbudsret.


16. MODIFIKATIONER OG AFBRYDELSER

Vi forbeholder os retten til at ændre, modificere eller fjerne indholdet af webstedet til enhver tid eller af en hvilken som helst grund efter vores eget skøn uden varsel. Vi har dog ingen forpligtelse til at opdatere nogen information på vores websted. Vi forbeholder os også retten til at ændre eller afbryde hele eller dele af webstedet uden varsel til enhver tid. Vi vil ikke være ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for nogen ændring, prisændring, suspension eller afbrydelse af webstedet.

Vi kan ikke garantere, at siden vil være tilgængelig til enhver tid. Vi kan opleve hardware, software eller andre problemer eller behov for at udføre vedligeholdelse relateret til webstedet, hvilket resulterer i afbrydelser, forsinkelser eller fejl. Vi forbeholder os retten til at ændre, revidere, opdatere, suspendere, afbryde eller på anden måde ændre webstedet til enhver tid eller af en hvilken som helst grund uden varsel til dig. Du accepterer, at vi ikke har noget som helst ansvar for tab, skade eller gener forårsaget af din manglende evne til at få adgang til eller bruge webstedet under enhver nedetid eller afbrydelse af webstedet. Intet i disse vilkår for brug vil blive fortolket som at forpligte os til at vedligeholde og understøtte webstedet eller til at levere nogen rettelser, opdateringer eller udgivelser i forbindelse hermed.


17. GÆLDENDE LOV

Disse betingelser er underlagt og fortolket i overensstemmelse med lovene i det Holland, og brugen af De Forenede Nationers konvention om kontrakter for internationale køb af varer er udtrykkeligt udelukket. Hvis dit sædvanlige opholdssted er i EU, og du er forbruger, besidder du desuden den beskyttelse, som du får af obligatoriske bestemmelser i loven i dit bopælsland. Evonets og dig selv er begge enige om at underkaste sig den ikke-eksklusive jurisdiktion for domstolene i Groningen, hvilket betyder, at du kan fremsætte et krav om at forsvare dine forbrugerbeskyttelsesrettigheder i forhold til disse betingelser for brug i det Holland, eller i det EU-land, hvor du er bosat.


18. TVISTLØSNING

Europa-Kommissionen tilbyder en online tvistbilæggelsesplatform, som du kan få adgang til her: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Hvis du gerne vil gøre os opmærksom på dette emne, bedes du kontakte os.


19. RETTELSER

Der kan være oplysninger på webstedet, der indeholder typografiske fejl, unøjagtigheder eller udeladelser, herunder beskrivelser, priser, tilgængelighed og forskellige andre oplysninger. Vi forbeholder os retten til at rette eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser og til at ændre eller opdatere oplysningerne på webstedet til enhver tid uden forudgående varsel.


20. ANSVARSFRASKRIVELSE

WEBSTEDET LEVERES PÅ EN SOM DEN ER OG SOM TILGÆNGELIG BASIS. DU ACCEPTERER, AT DIN BRUG AF WEBSTEDET OG VORES TJENESTER VIL VÆRE PÅ DIN ENESTE RISIKO. I DET FULDSTÆNDIGE OMFANG DET ER TILLADT AF LOVEN, FRASKRIVER VI VI sig ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, I FORBINDELSE MED WEBSTEDET OG DIN BRUG AF DETTE, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED, PARTICULERING OG PARTICULERING. VI GIVER INGEN GARANTIER ELLER ERKLÆRINGER VEDRØRENDE NØJAGTIGHED ELLER FULDSTÆNDIGHED AF WEBSTEDETS INDHOLD ELLER INDHOLDET AF NOGEN WEBSTED, SOM ER LINKET TIL WEBSTEDET, OG VI PÅTAGER SIG INTET ANSVAR ELLER ANSVAR FOR NOGEN (1) FEJL, ELLER MISTELLE FEJL, 2) PERSONSKADE ELLER EJENDOMSSKADE, AF ENHVER ART, SOM FØLGER AF DIN ADGANG TIL OG BRUG AF WEBSTEDET, (3) ENHVER UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER BRUG AF VORES SIKRE SERVERE OG/ELLER ENHVER/ELLER FORMELLE OPLYSNINGER. OPBEVARES DERE, (4) ENHVER AFBRYDELSE ELLER OPBINDELSE AF TRANSMISSIONEN TIL ELLER FRA SIDE, (5) ENHVER BUGS, VIRUS, TROJANSKE HESTE ELLER LIGNENDE, SOM KAN OVERFØRES TIL ELLER GENNEM WEBSTEDET AF ENHVER TREDJEPART ( 6) EVENTUELLE FEJL ELLER UDELADELSER I NOGET INDHOLD OG MATERIALER ELLER FOR EVENTUELLE TAB ELLER SKADER AF ENHVER ART, SOM ER OPSTÅET SOM ET RESULTAT AF BRUGEN AF EVENTUELLE INDHOLD, SOM ER UDSTEDET, OVERFØRT ELLER PÅ ANDEN MÅDE GØRES TILGÆNGELIGT VIA WEBSTEDET. VI GARANTERER, STØTTER, GARANTERER ELLER PÅTAGER SIG ANSVAR FOR NOGET PRODUKT ELLER TJENESTE, ANNONCERET ELLER TILBYDES AF EN TREDJEPART GENNEM WEBSTEDET, NOGEN HYPERLINKET WEBSTED, ELLER NOGEN WEBSTED ELLER EN ANDEN WEBSTED ELLER MOBIL ANNONCER VÆR EN PART I ELLER VÆR PÅ NOGEN MÅDE ANSVARLIG FOR OVERVÅGNING AF ENHVER TRANSAKTION MELLEM DIG OG TREDJEPARTSLEVERANDØRER AF PRODUKTER ELLER TJENESTER. SOM VED KØB AF ET PRODUKT ELLER EN TJENESTE VIA ETHVERT MEDIE ELLER I ETHVERT MILJØ, BØR DU BRUGE DIN BEDSTE DOM OG UDFØRE FORSIGTIGHED, HVOR DET ER PASSENDE.


21. ANSVARSBEGRÆNSNINGER

I INGEN BEGIVENHED VIL VI ELLER VORES DIREKTØRER, MEDARBEJDERE ELLER AGENTER VÆRE ANSVARLIGE OVER FOR DIG ELLER TREDJEPART FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, FØLGE-, EKSEMPEL-, TILFÆLDELIG, SÆRLIGE ELLER STRAFFENDE SKADER, HERUNDER MED ELLER MINDRE MED, ANDRE SKADER SOM OPSTÅR AF DIN BRUG AF WEBSTEDET, SELVOM VI ER BLIVER UNDRETET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. UANSETT HVAD SOM HELST DER ER INDEHOLDT HERI, VIL VORES ANSVAR OVER FOR DIG FOR ENHVER ÅRSAG OG UANSET HANDLINGENS FORM ALTID VÆRE BEGRÆNSET TIL DET UDTALTE BELØB, OM NOGEN, AF DIG TIL OS UNDER Seks (6) MÅNED PERIODE FØR EN ÅRSAG TIL HANDLING. VISSE LOVGIVNING I USA OG INTERNATIONAL LOVGIVNING TILLADER IKKE BEGRÆNSNINGER AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER UDELUKKELSEN ELLER BEGRÆNSNING AF VISSE SKADER. HVIS DISSE LOVGIVNING GÆLDER FOR DIG, GÆLDER NOGLE ELLER ALLE OVENFOR ANSVARSFRASKRIVELSER ELLER BEGRÆNSNINGER IKKE FOR DIG, OG DU KAN HAVE YDERLIGERE RETTIGHEDER.


22. ERSTATNING

Du accepterer at forsvare, skadesløs og holde os skadesløse, herunder vores datterselskaber, tilknyttede selskaber og alle vores respektive embedsmænd, agenter, partnere og medarbejdere, fra og imod ethvert tab, skade, ansvar, krav eller krav, herunder rimelige advokater ' gebyrer og udgifter, foretaget af en tredjepart på grund af eller som følge af: (1) brug af webstedet; (2) brud på disse vilkår for brug; (3) ethvert brud på dine erklæringer og garantier angivet i disse brugsbetingelser; (4) din krænkelse af en tredjeparts rettigheder, herunder men ikke begrænset til intellektuelle ejendomsrettigheder; eller (5) enhver åbenlys skadelig handling over for enhver anden bruger af webstedet, som du oprettede forbindelse til via webstedet. Uanset ovenstående forbeholder vi os retten til på din regning at påtage os det eksklusive forsvar og kontrol af ethvert forhold, som du er forpligtet til at holde os skadesløs for, og du accepterer at samarbejde på din regning med vores forsvar af sådanne krav. Vi vil gøre en rimelig indsats for at underrette dig om ethvert sådant krav, handling eller procedure, som er underlagt denne skadesløsholdelse, når vi bliver opmærksomme på det.


23. BRUGERDATA

Vi vil vedligeholde visse data, som du sender til webstedet med det formål at administrere webstedets ydeevne, samt data vedrørende din brug af webstedet. Selvom vi udfører regelmæssige rutinemæssige sikkerhedskopier af data, er du eneansvarlig for alle data, som du overfører, eller som relaterer til enhver aktivitet, du har foretaget på siden. Du accepterer, at vi ikke har noget ansvar over for dig for tab eller korruption af sådanne data, og du giver hermed afkald på enhver ret til at anlægge sag mod os som følge af et sådant tab eller korruption af sådanne data.


24. ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONER, TRANSAKTIONER OG SIGNATURER

Besøger webstedet, at sende os e-mails og udfylde onlineformularer udgør elektronisk kommunikation. Du giver samtykke til at modtage elektronisk kommunikation, og du accepterer, at alle aftaler, meddelelser, offentliggørelser og anden kommunikation, vi leverer til dig elektronisk, via e-mail og på webstedet, opfylder ethvert juridisk krav om, at sådan kommunikation skal være skriftlig. DU ACCEPTERER HERMED ANVENDELSE AF ELEKTRONISKE SIGNATURER, KONTRAKTER, ORDRER OG ANDRE OPTAGELSER OG ELEKTRONISKE LEVERING AF MEDDELELSER, POLITIKKER OG REGISTRERINGER OVER TRANSAKTIONER, DER ER INITIERT ELLER UDFØRT AF OS ELLER VIA WEBSTEDET. Du giver hermed afkald på rettigheder eller krav i henhold til vedtægter, regulativer, regler, bekendtgørelser eller andre love i enhver jurisdiktion, som kræver en original underskrift eller levering eller opbevaring af ikke-elektroniske optegnelser eller til betalinger eller tildeling af kreditter på nogen anden måde end elektroniske midler.


25. BRUGERE OG BEBOERE i CALIFORNIEN

Hvis en klage hos os ikke løses tilfredsstillende, kan du kontakte klageassistanceenheden i Division of Consumer Services i California Department of Consumer Affairs skriftligt på 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, Californien 95834 eller telefonisk på (800) 952-5210 eller (916) 445-1254.


26. DIVERSE

Disse vilkår for brug og enhver politik eller driftsregler, som er opslået af os på webstedet eller med hensyn til webstedet, udgør hele aftalen og forståelsen mellem dig og os. Vores undladelse af at udøve eller håndhæve nogen rettighed eller bestemmelse i disse brugsbetingelser fungerer ikke som et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse. Disse vilkår for brug fungerer i det fulde omfang tilladt ved lov. Vi kan til enhver tid overdrage enhver eller alle vores rettigheder og forpligtelser til andre. Vi er ikke ansvarlige for tab, skader, forsinkelser eller manglende handling forårsaget af en årsag uden for vores rimelige kontrol. Hvis en bestemmelse eller en del af en bestemmelse i disse brugsbetingelser bestemmes at være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, anses denne bestemmelse eller en del af bestemmelsen for at kunne adskilles fra disse brugsbetingelser og påvirker ikke gyldigheden og håndhævelsen af eventuelle resterende Bestemmelser. Der er ikke oprettet noget joint venture, partnerskab, ansættelse eller agenturforhold mellem dig og os som følge af disse vilkår for brug eller brug af webstedet. Du accepterer, at disse vilkår for brug ikke vil blive fortolket imod os i kraft af at have udarbejdet dem. Du giver hermed afkald på ethvert forsvar, du måtte have baseret på den elektroniske form af disse brugsbetingelser og den manglende underskrift fra parterne hertil for at udføre disse brugsbetingelser.


27. KONTAKT OS

I oFor at løse en klage vedrørende webstedet eller for at modtage yderligere oplysninger om brug af webstedet, bedes du kontakte os på:

Evonets
__________
__________
Holland
Telefon: __________
info@evonets.net
Disse brugsbetingelser blev oprettet ved hjælp af Termly's Generator for vilkår og betingelser.
da_DKDanish