evonets
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Utolsó frissítés 2022. április 19TARTALOMJEGYZÉK1. A FELTÉTELEKHEZ VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁS

A jelen Felhasználási feltételek jogilag kötelező érvényű megállapodást alkotnak Ön között, akár személyesen, akár egy entitás nevében („Ön”) és Evonets (“Vállalat", "mi”, „minket”, vagy „a miénk”), amely az Ön hozzáférését és használatát érinti evonets.net weboldal, valamint bármely más médiaforma, médiacsatorna, mobilwebhely vagy mobilalkalmazás, amely azokhoz kapcsolódik, hivatkozik vagy más módon kapcsolódik (együttesen a „Webhely”). ben vagyunk regisztrálva a Hollandia és székhelyünk a címen található __________, __________. Ön elfogadja, hogy az oldal elérésével elolvasta, megértette és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Felhasználási feltételeket., beleértve a Felhasználói Szerződés az oldalon közzétett, amelyek a jelen Felhasználási feltételek részét képezik. HA ÖN NEM EGYETÉRT EL AZ ÖSSZES FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELVEL, AKKOR KIFEJEZETTEN TILOS AZ OLDAL HASZNÁLATA, ÉS AZONNAL SZÁLLÍTJA MEG A HASZNÁLATOT.

Kiegészítő feltételek és dokumentumok, amelyek időről időre megjelenhetnek a Webhelyen, kifejezetten hivatkozásként jelennek meg. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy saját belátásunk szerint módosítsuk vagy módosítsuk a jelen Felhasználási feltételeket időről időre. A jelen Felhasználási Feltételek „Utolsó frissítése” dátumának frissítésével értesítjük Önt minden változásról, és Ön lemond arról, hogy minden ilyen változásról külön értesítést kapjon. Kérjük, ügyeljen arra, hogy minden alkalommal ellenőrizze a vonatkozó Feltételeket, amikor webhelyünket használja, hogy megértse, mely feltételek vonatkoznak rájuk. A felülvizsgált Használati feltételekben bekövetkezett változtatások hatálya alá esnek, és úgy kell tekinteni, hogy a módosított Felhasználási feltételekben bekövetkezett változásokat a felülvizsgált Használati feltételek közzétételének dátuma utáni folyamatos használata során Önt is tudomásul veszik.

Az oldalon közölt információk nem terjesztésre vagy felhasználásra szolgálnak bármely olyan joghatóságban vagy országban lévő személynek vagy szervezetnek, ahol az ilyen terjesztés vagy felhasználás törvénybe vagy szabályozásba ütközne, vagy amely regisztrációs kötelezettség alá vonna bennünket az adott joghatóságon vagy országban. . Ennek megfelelően azok a személyek, akik úgy döntenek, hogy más helyről hozzáférnek a Webhelyhez, ezt saját kezdeményezésükre teszik, és kizárólagosan felelősek a helyi törvények betartásáért, amennyiben és amennyiben a helyi törvények alkalmazandók.

A webhelyet nem úgy alakították ki, hogy megfeleljen az iparág-specifikus szabályozásoknak (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA) stb.), így ha az Ön interakcióira ilyen törvények vonatkoznának, akkor nem lehet használja ezt az oldalt. Nem használhatja a Webhelyet olyan módon, amely sérti a Gramm-Leach-Bliley törvényt (GLBA).

Az oldal azoknak a felhasználóknak szól, akik legalább 18 évesek. 18 éven aluliak nem használhatják ill regisztráljon az oldalra.


2. SZELLEMI TULAJDONJOGOK

Eltérő jelzés hiányában a Webhely a mi tulajdonunk, valamint az oldalon található összes forráskód, adatbázis, funkcionalitás, szoftver, webhelytervezés, hang, videó, szöveg, fénykép és grafika (együttesen a „Tartalom”), valamint a védjegyeink, szolgáltatásaink. a védjegyek és a bennük található logók (a „Jelek”) a mi tulajdonunkban vagy ellenőrzésünk alatt állunk, vagy engedélyt adunk a számunkra, és szerzői jogi és védjegytörvények, valamint számos egyéb szellemi tulajdonjog és tisztességtelen versenyre vonatkozó egyesült államokbeli törvény, nemzetközi szerzői jogi törvények védik őket, és nemzetközi egyezmények. A Tartalom és a védjegyek kizárólag az Ön tájékoztatására és személyes használatra szolgálnak a Webhelyen „AHOGY VAN. A jelen Felhasználási feltételekben kifejezetten meghatározott esetek kivételével a Webhely egyetlen része sem másolható, reprodukálható, összesíthető, újra közzétehető, feltölthető, közzétehető, nyilvánosan megjeleníthető, kódolható, lefordítható, továbbítható, terjeszthető, értékesíthető, licencelhető vagy más módon, bármilyen kereskedelmi célra, kifejezett előzetes írásbeli engedélyünk nélkül hasznosítani.

Feltéve, hogy jogosult a Webhely használatára, korlátozott engedélyt kap a Webhely eléréséhez és használatához, valamint a Tartalom bármely részének másolatának letöltéséhez vagy kinyomtatásához, amelyhez megfelelően hozzáférést szerzett, kizárólag személyes, nem kereskedelmi céllal. használat. Fenntartunk minden olyan jogot, amelyet kifejezetten nem biztosítanak Önnek a Webhelyen, a Tartalommal és a Védjegyekkel kapcsolatban.


3. FELHASZNÁLÓI NYILATKOZATOK

Az oldal használatával Ön kijelenti és szavatolja, hogy: (1) az Ön által benyújtott regisztrációs adatok igazak, pontosak, aktuálisak és teljesek; (2) Ön fenntartja az ilyen információk pontosságát, és haladéktalanul frissíti a regisztrációs információkat szükség szerint; (3) rendelkezik cselekvőképességgel, és beleegyezik a jelen Felhasználási Feltételek betartásába; (4) Ön nem kiskorú a lakóhelye szerinti joghatóságban; (5) nem fog hozzáférni a Webhelyhez automatizált vagy nem emberi eszközökkel, akár bottal, scripttel vagy más módon; (6) nem fogja használni a Webhelyet semmilyen illegális vagy jogosulatlan célra; és (7) a Webhely Ön általi használata nem sért semmilyen vonatkozó törvényt vagy szabályozást.

Ha olyan információkat ad meg, amelyek valótlanok, pontatlanok, nem aktuálisak vagy hiányosak, jogunkban áll felfüggeszteni vagy megszüntetni fiókját, és megtagadni a Webhely (vagy annak bármely részének) jelenlegi vagy jövőbeni használatát.


4. FELHASZNÁLÓI REGISZTRÁCIÓ

Előfordulhat, hogy regisztrálnia kell az Oldalon. Ön beleegyezik, hogy jelszavát bizalmasan kezeli, és felelősséget vállal fiókja és jelszavának minden használatáért. Fenntartjuk a jogot az Ön által kiválasztott felhasználónév eltávolítására, visszakövetelésére vagy megváltoztatására, ha saját belátásunk szerint úgy ítéljük meg, hogy az adott felhasználónév nem megfelelő, obszcén vagy más módon kifogásolható.


5. DÍJAK ÉS FIZETÉSEK

Az alábbi fizetési módokat fogadjuk el:

- Vízum
– Mastercard
– PayPal
- Kriptovaluta

Előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatásaink igénybevételéhez meg kell vásárolnia vagy díjat kell fizetnie. Ön beleegyezik abba, hogy aktuális, teljes és pontos vásárlási és számlainformációkat adjon meg minden, a Webhelyen keresztül történő vásárláshoz. Ön továbbá beleegyezik abba, hogy haladéktalanul frissíti a fiók- és fizetési információkat, beleértve az e-mail címet, a fizetési módot és a fizetési kártya lejárati dátumát, hogy végrehajthassuk tranzakcióit, és szükség esetén kapcsolatba léphessünk Önnel. A Webhelyen keresztül végrehajtott vásárlásokért online számlázási fiókon keresztül számlázunk. A vásárlások árához az általunk szükségesnek ítélt forgalmi adót adjuk. Az árakat bármikor módosíthatjuk. Minden kifizetésnek be kell érkeznie eurót.

Ön beleegyezik, hogy az összes díjat vagy díjat a vásárlásaira érvényes árakon fizeti, és felhatalmaz bennünket arra, hogy a vásárláskor a választott fizetési szolgáltatót minden ilyen összegért felszámítsuk. Ha vásárlása ismétlődő költségekkel jár, akkor Ön hozzájárul ahhoz, hogy a fizetési módot ismétlődően megterheljük, anélkül, hogy minden egyes ismétlődő terheléshez előzetes jóváhagyást kérne, mindaddig, amíg el nem értesít bennünket az elállásról.

Fenntartjuk magunknak a jogot az esetleges árképzési hibák kijavítására, még akkor is, ha már kértük vagy megkaptuk a fizetést. Fenntartjuk továbbá a jogot, hogy visszautasítsunk minden, az Oldalon keresztül leadott rendelést.


6. LEMONDÁS

Előfizetését bármikor lemondhatja a kapcsolatfelvétel segítségével alább közölt információkat. Lemondása az aktuális fizetett időszak végén lép életbe.

Ha nem elégedett szolgáltatásainkkal, kérjük, írjon nekünk a címre info@evonets.net.


7. SZOFTVER

Szoftvert is mellékelhetünk szolgáltatásainkkal kapcsolatban. Ha az ilyen szoftverhez végfelhasználói licencszerződés („EULA”) társul, akkor az EULA feltételei az irányadók a szoftver használatára. Ha az ilyen szoftverhez nem tartozik végfelhasználói licencszerződés, akkor nem kizárólagos, visszavonható, személyes és át nem ruházható licencet biztosítunk Önnek, hogy az ilyen szoftvereket kizárólag szolgáltatásainkkal összefüggésben és a jelen Felhasználási feltételekkel összhangban használja. Bármely Szoftvert és bármely kapcsolódó dokumentációt „adott állapotában” biztosítunk, mindennemű kifejezett vagy hallgatólagos garancia nélkül, beleértve, korlátozás nélkül, az eladhatóságra, egy adott célra való alkalmasságra vagy a jogsértés hiányára vonatkozó vélelmezett garanciákat. Ön vállalja a Szoftver használatából vagy teljesítményéből eredő minden kockázatot. Ön nem reprodukálhat vagy terjeszthet tovább semmilyen szoftvert, kivéve az EULA vagy a jelen Felhasználási feltételek értelmében.


8. TILTOTT TEVÉKENYSÉGEK

Ön nem érheti el és nem használhatja a Webhelyet más célra, mint amelyre az oldalt elérhetővé tesszük. Az oldal nem használható semmilyen kereskedelmi céllal, kivéve azokat, amelyeket kifejezetten támogatunk vagy jóváhagyunk.

Az oldal felhasználójaként Ön elfogadja, hogy nem:
 • Szisztematikusan kérjen le adatokat vagy egyéb tartalmat a webhelyről, hogy közvetlenül vagy közvetve gyűjteményt, összeállítást, adatbázist vagy könyvtárat hozzon létre vagy állítson össze írásbeli engedélyünk nélkül.
 • Becsap, csal vagy félrevezet minket és más felhasználókat, különösen minden olyan kísérlet során, amely érzékeny fiókinformációk, például felhasználói jelszavak megismerésére tesz kísérletet.
 • A Webhely biztonsággal kapcsolatos funkcióinak megkerülése, letiltása vagy egyéb módon történő beavatkozása, ideértve azokat a funkciókat is, amelyek megakadályozzák vagy korlátozzák bármely Tartalom használatát vagy másolását, vagy korlátozzák a Webhely és/vagy az abban található tartalom használatát.
 • Véleményünk szerint becsmérel, bemocskol vagy más módon árt nekünk és/vagy a Webhelynek.
 • Használja fel a webhelyről szerzett információkat egy másik személy zaklatására, visszaélésre vagy ártására.
 • Helytelenül használja támogatási szolgáltatásainkat, vagy hamis jelentéseket küld visszaélésekről vagy kötelességszegésekről.
 • Használja a Webhelyet a vonatkozó törvényekkel vagy rendelkezésekkel ellentétes módon.
 • Részt vesz a Webhely jogosulatlan keretezésében vagy linkelésben.
 • Vírusok, trójai falók vagy egyéb anyagok feltöltése vagy továbbítása (vagy feltöltésének vagy továbbításának megkísérlése), beleértve a nagybetűk túlzott használatát és a spamküldést (ismétlődő szövegek folyamatos közzététele), amelyek megzavarják bármely fél zavartalan használatát és élvezetét a Webhelyen vagy módosítja, rontja, megzavarja, megváltoztatja vagy megzavarja a Webhely használatát, jellemzőit, funkcióit, működését vagy karbantartását.
 • Vegyen részt a rendszer bármilyen automatizált használatában, például szkriptek használatával megjegyzések vagy üzenetek küldésére, vagy bármilyen adatbányászat, robotok vagy hasonló adatgyűjtő és -kinyerő eszközök használata.
 • Törölje a szerzői jogi vagy egyéb tulajdonjogi megjegyzést bármely Tartalomból.
 • Próbálja meg kiadni magát egy másik felhasználónak vagy személynek, vagy használja egy másik felhasználó felhasználónevét.
 • Töltsön fel vagy továbbítson (vagy kíséreljen meg feltölteni vagy továbbítani) minden olyan anyagot, amely passzív vagy aktív információgyűjtési vagy -továbbítási mechanizmusként működik, ideértve a korlátozás nélkül az egyértelmű grafikus csereformátumokat („gifeket”), 1×1 képpontokat, webes hibákat, cookie-kat , vagy más hasonló eszközök (néha „kémprogramok” vagy „passzív gyűjtőmechanizmusok” vagy „pcms”).
 • Megzavarni, megzavarni vagy indokolatlan terhet róni az oldalra vagy az oldalhoz kapcsolódó hálózatokra vagy szolgáltatásokra.
 • Zaklatni, bosszantani, megfélemlíteni vagy megfenyegetni bármely alkalmazottunkat vagy ügynökünket, aki részt vesz a Webhely bármely részének átadásában.
 • Kísérlet megkerülni a Webhely minden olyan intézkedését, amely megakadályozza vagy korlátozza a webhelyhez vagy a webhely bármely részéhez való hozzáférést.
 • Másolja vagy adaptálja a Webhely szoftverét, beleértve, de nem kizárólagosan a Flash, PHP, HTML, JavaScript vagy egyéb kódokat.
 • Az alkalmazandó törvények által megengedett esetek kivételével megfejteni, visszafejteni, szétszedni vagy visszafejteni a Webhely részét alkotó vagy bármely módon alkotó szoftvereket.
 • Kivéve, ha ez szokásos keresőmotor vagy internetböngésző használat eredménye, bármely automatizált rendszer használata, elindítása, fejlesztése vagy terjesztése, ideértve korlátozás nélkül a Webhelyet elérő pókot, robotot, csaló segédprogramot, kaparót vagy offline olvasót, vagy jogosulatlan szkript vagy egyéb szoftver használata vagy elindítása.
 • Használjon beszerzési ügynököt vagy beszerzési ügynököt a webhelyen történő vásárláshoz.
 • A Webhely bármilyen jogosulatlan felhasználása, beleértve a felhasználók felhasználóneveinek és/vagy e-mail címeinek elektronikus vagy egyéb módon történő gyűjtését kéretlen e-mailek küldése céljából, vagy felhasználói fiókok automatikus eszközökkel vagy hamis ürügyekkel történő létrehozását.
 • Használja a Webhelyet a velünk való versenyre irányuló erőfeszítések részeként, vagy más módon használja a Webhelyet és/vagy a Tartalmat bármely bevételtermelő tevékenység vagy kereskedelmi vállalkozás céljára.
 • Használja a webhelyet áruk és szolgáltatások hirdetésére vagy eladására.
 • Adja el vagy más módon adja át profilját.


9. FELHASZNÁLÓI HOZZÁJÁRULÁSOK

A Webhely nem kínálja fel a felhasználóknak tartalom beküldését vagy közzétételét. Lehetőséget biztosíthatunk Önnek tartalmak és anyagok létrehozására, benyújtására, közzétételére, megjelenítésére, továbbítására, előadására, közzétételére, terjesztésére vagy sugárzására számunkra vagy az Oldalon, beleértve, de nem kizárólagosan szövegeket, írásokat, videókat, hanganyagokat, fényképeket. , grafikák, megjegyzések, javaslatok vagy személyes adatok vagy egyéb anyagok (együttesen: „Hozzájárulások”). A hozzájárulásokat a Webhely más felhasználói és harmadik felek webhelyein keresztül is megtekinthetik. Ennek megfelelően az Ön által továbbított Hozzájárulások a Webhely adatvédelmi szabályzatának megfelelően kezelhetők. Amikor létrehoz vagy elérhetővé tesz bármely Hozzájárulást, Ön kijelenti és szavatolja, hogy:
 • Hozzájárulásainak létrehozása, terjesztése, továbbítása, nyilvános megjelenítése vagy előadása, valamint hozzáférése, letöltése vagy másolása nem sérti és nem sérti a tulajdonjogokat, beleértve, de nem kizárólagosan a szerzői jogot, szabadalmat, védjegyet, üzleti titkot vagy bármely harmadik fél erkölcsi jogai.
 • Ön a létrehozója és tulajdonosa, vagy rendelkezik a szükséges licencekkel, jogokkal, beleegyezésekkel, kiadásokkal és engedélyekkel a használatához, és feljogosít minket, a Webhelyet és a Webhely más felhasználóit arra, hogy a Hozzájárulásait a Webhely és a jelen oldal által tervezett bármilyen módon felhasználják. Használati feltételek.
 • Ön a Hozzájárulásaiban szereplő minden egyes azonosítható személy írásbeli beleegyezésével, felmentésével és/vagy engedélyével rendelkezik ahhoz, hogy minden egyes ilyen azonosítható személy nevét vagy képmását felhasználja, hogy lehetővé tegye Hozzájárulásainak felvételét és felhasználását a Hozzájárulások által tervezett bármilyen módon. Az oldal és a jelen Felhasználási feltételek.
 • Az Ön hozzájárulása nem hamis, pontatlan vagy félrevezető.
 • Hozzájárulásai nem kéretlen vagy jogosulatlan reklámok, promóciós anyagok, piramisjátékok, lánclevelek, spamek, tömeges levélküldések vagy a megkeresés egyéb formái.
 • Az Ön hozzájárulása nem obszcén, szemérmetlen, csúnya, mocskos, erőszakos, zaklató, rágalmazó, rágalmazó vagy egyéb módon kifogásolható (az általunk meghatározottak szerint).
 • Hozzájárulásai senkit nem gúnyolnak, gúnyolódnak, lebecsülnek, megfélemlítenek vagy bántalmaznak.
 • Hozzájárulásait nem használják fel (a kifejezések jogi értelmében) más személyek zaklatására vagy fenyegetésére, valamint egy adott személy vagy emberosztály elleni erőszak előmozdítására.
 • Hozzájárulásai nem sértenek semmilyen vonatkozó törvényt, rendeletet vagy szabályt.
 • Hozzájárulásai nem sértik harmadik fél személyiségi jogait vagy nyilvánossághoz fűződő jogait.
 • Hozzájárulásai nem sértenek semmilyen, a gyermekpornográfiára vonatkozó hatályos törvényt, és nem sértik más módon a kiskorúak egészségét vagy jólétét.
 • Hozzájárulásai nem tartalmaznak olyan sértő megjegyzéseket, amelyek rasszhoz, nemzeti származáshoz, nemhez, szexuális preferenciához vagy testi fogyatékossághoz kapcsolódnak.
 • Hozzájárulásai más módon nem sértik a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseit vagy bármely vonatkozó jogszabályt vagy szabályozást, és nem hivatkoznak olyan anyagokra, amelyek sértik ezeket.
A Webhelynek a fentiek megsértésével történő bármilyen használata sérti a jelen Felhasználási Feltételeket, és többek között az oldal használati jogának megszüntetését vagy felfüggesztését vonhatja maga után.


10. HOZZÁJÁRULÁSI ENGEDÉLY

Ön és a Webhely megállapodik abban, hogy hozzáférhetünk, tárolhatunk, feldolgozhatunk és felhasználhatunk minden Ön által megadott információt és személyes adatot az Adatvédelmi szabályzat feltételeinek és az Ön döntéseinek megfelelően (beleértve a beállításokat is).

A Webhellyel kapcsolatos javaslatok vagy egyéb visszajelzések elküldésével Ön beleegyezik abba, hogy ezeket a visszajelzéseket bármilyen célra felhasználjuk és megoszthassuk, az Ön ellenszolgáltatása nélkül.

Nem vállalunk tulajdonjogot a Hozzájárulásai felett. Ön fenntartja az összes Hozzájárulása és a Hozzájárulásaihoz kapcsolódó szellemi tulajdonjogok vagy egyéb tulajdonjogok teljes tulajdonjogát. Nem vállalunk felelősséget a Hozzájárulásaiban szereplő nyilatkozatokért vagy kijelentésekért, amelyeket Ön a Webhely bármely területén adott. Kizárólag Ön a felelős a webhelyen tett Hozzájárulásaiért, és kifejezetten beleegyezik abba, hogy mentesít minket minden felelősség alól, és tartózkodik minden ellenünk irányuló jogi lépéstől az Ön Hozzájárulásaival kapcsolatban.


11. ELŐADÁSOK

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Ön által a Webhellyel kapcsolatos kérdések, megjegyzések, javaslatok, ötletek, visszajelzések vagy egyéb információk („Beküldések”) nem bizalmasak, és kizárólagos tulajdonunkká válnak. Kizárólagos jogokkal rendelkezünk, beleértve az összes szellemi tulajdonjogot, és jogosultak vagyunk ezen Beadványok korlátlan felhasználására és terjesztésére bármilyen törvényes, kereskedelmi vagy egyéb célból, az Ön elismerése vagy ellenszolgáltatása nélkül. Ön ezennel lemond minden ilyen Beadványra vonatkozó erkölcsi jogáról, és ezennel szavatolja, hogy az ilyen Beadványok eredetiek Önnél, vagy hogy joga van benyújtani az ilyen Beadványokat. Ön beleegyezik, hogy az Ön Beadványaiban szereplő tulajdonjogok állítólagos vagy tényleges megsértése vagy visszaélése miatt nincs jogorvoslati lehetőség velünk szemben.


12. USA KORMÁNYZATI JOGAI

Szolgáltatásaink a Szövetségi Felvásárlási Szabályzat ("FAR") 2.101. pontjában meghatározott „kereskedelmi cikkek”. Ha szolgáltatásainkat a Védelmi Minisztériumon ("DOD") nem tartozó bármely ügynökség vásárolja meg vagy annak nevében szerzi be, szolgáltatásaink a jelen Felhasználási Feltételek hatálya alá tartoznak a FAR 12.212 (számítógépes szoftverek esetében) és a FAR 12.211 ( műszaki adatokhoz). Ha szolgáltatásainkat a Védelmi Minisztériumon belüli bármely ügynökség vásárolja meg vagy annak nevében szerzi be, szolgáltatásainkra a jelen Felhasználási Feltételek vonatkoznak a 227.7202 számú Védelmi Szövetségi Felvásárlási Szabályzat („DFARS”) szerint.-3. Ezenkívül a DFARS 252.227-A 7015 a DOD által megszerzett műszaki adatokra vonatkozik. Ez az Egyesült Államok kormányának jogairól szóló záradék minden más FAR, DFARS vagy egyéb olyan kitétel vagy rendelkezés helyébe lép, amely a jelen Felhasználási feltételek értelmében a számítógépes szoftverekkel vagy műszaki adatokkal kapcsolatos kormányzati jogokkal foglalkozik, és felülírja azokat.


13. HELYSZÍN KEZELÉSE

Fenntartjuk magunknak a jogot, de nem a kötelezettséget, hogy: (1) figyeljük a Webhelyet a jelen Felhasználási Feltételek megsértésére; (2) megtenni a megfelelő jogi lépéseket mindenki ellen, aki saját belátásunk szerint megsérti a törvényt vagy a jelen Felhasználási feltételeket, ideértve a korlátozás nélkül az ilyen felhasználó bejelentését a bűnüldöző hatóságok felé; (3) saját belátásunk szerint és korlátozás nélkül megtagadja, korlátozza a hozzáférést, korlátozza az elérhetőségét vagy letiltja (a technológiailag megvalósítható mértékben) az Ön Hozzájárulását vagy annak bármely részét; (4) saját belátásunk szerint és korlátozás nélkül, értesítés vagy felelősség nélkül eltávolítani vagy más módon letiltani minden olyan fájlt és tartalmat, amely túlzott méretű vagy bármilyen módon megterhelő a rendszereink számára; és (5) más módon kezeli a Webhelyet jogaink és tulajdonunk védelme, valamint a Webhely megfelelő működésének elősegítése érdekében.


14. ADATVÉDELMI IRÁNYELV

Törődünk az adatok védelmével és biztonságával. Kérjük, tekintse át adatvédelmi szabályzatunkat: evonets.net/privacy-policy. A Webhely használatával Ön magára nézve kötelezőnek ismeri el Adatvédelmi szabályzatunkat, amely a jelen Felhasználási Feltételek részét képezi. Tájékoztatjuk, hogy a webhely a következő helyen található a Hollandia. Ha a világ bármely más régiójáról lép fel az Oldalra, ahol a személyes adatok gyűjtésére, felhasználására vagy közzétételére vonatkozó törvények vagy egyéb követelmények eltérnek a vonatkozó törvényektől a Hollandia, majd a Webhely folyamatos használatán keresztül, részére továbbítja adatait a Hollandia, és beleegyezik, hogy adatait továbbítsák és feldolgozzák a Hollandia.


15. FŐTARTAM ÉS MEGSZŰNÉS

A jelen Felhasználási Feltételek teljes mértékben érvényben maradnak, amíg Ön az oldalt használja. A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK EGYÉB RENDELKEZÉSÉNEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL FENNTARTJUK A JOGOT, HOGY KIZÁRÓLAG BESZÉLÉSÜNKBŐL, FIGYELMEZTETÉS ÉS FELELŐSSÉG NÉLKÜL MEGTAGADJUK AZ OLDALHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉST ÉS HASZNÁLATOT (BEÉLETETETT BIZONYOS IP-cím BIZTOSÍTÁSA) INDOK NÉLKÜL, BELEÉRTVE A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKBEN BÁRMELY NYILATKOZAT, GARANCIA VAGY BÁRMELY ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNY VAGY RENDELKEZÉSBEN BÁRMILYEN NYILATKOZAT, GARANCIA VAGY SZERZŐDÉS MEGÉSÉSÉBŐL VONATKOZÓ KORLÁTOZÁS NÉLKÜL. MEGSZÜNTETHETJÜK AZ ÖN HASZNÁLATÁT VAGY RÉSZVÉTELÉT AZ OLDALON VAGY TÖRÖLHETJÜK A TE SZÁMLA ÉS BÁRMILYEN TARTALOM VAGY INFORMÁCIÓ, AMELYEKET BÁRMIKOR, FIGYELMEZTETÉS NÉLKÜL KÖZZÉRT, KIZÁRÓLAGOS BESZÁMOLÁSUNKBAN.

Ha fiókját bármilyen okból megszüntetjük vagy felfüggesztjük, tilos a saját neve, hamis vagy kölcsönnév, vagy bármely harmadik fél neve alatt regisztrálni és új fiókot létrehozni, még akkor sem, ha esetleg a harmadik fél nevében jár el. buli. A fiók megszüntetése vagy felfüggesztése mellett fenntartjuk a jogot a megfelelő jogi lépések megtételére, beleértve a korlátozások nélkül a polgári, büntetőjogi és eltiltási jogorvoslatot.


16. MÓDOSÍTÁSOK ÉS MEGSZAKÍTÁSOK

Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint, előzetes értesítés nélkül bármikor vagy bármilyen okból megváltoztassuk, módosítsuk vagy eltávolítsuk a Webhely tartalmát. Azonban nem vagyunk kötelesek frissíteni semmilyen információt a webhelyünkön. Fenntartjuk továbbá a jogot, hogy a Webhely egészét vagy egy részét bármikor előzetes értesítés nélkül módosítsuk vagy megszüntessük. Nem vállalunk felelősséget Ön vagy bármely harmadik fél felé a Webhely semmilyen módosításáért, árváltozásáért, felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért.

Nem tudjuk garantálni, hogy a Webhely mindenkor elérhető lesz. Előfordulhat, hogy hardver-, szoftver- vagy egyéb problémákat tapasztalhatunk, vagy karbantartást kell végeznünk a Webhellyel kapcsolatban, ami fennakadásokat, késéseket vagy hibákat eredményezhet. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy bármikor és bármilyen okból az Ön értesítése nélkül módosítsuk, felülvizsgáljuk, frissítsük, felfüggesztjük, leállítjuk vagy más módon módosítsuk az Oldalt. Ön elfogadja, hogy semmilyen felelősséget nem vállalunk az olyan veszteségekért, károkért vagy kellemetlenségekért, amelyek abból fakadnak, hogy Ön nem tudja elérni vagy használni a Webhelyet a webhely leállása vagy megszakítása során. A jelen Felhasználási Feltételek egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy kötelezné bennünket a Webhely karbantartására és támogatására, vagy az ezzel kapcsolatos javítások, frissítések vagy kiadások biztosítására.


17. IRÁNYADÓ JOG

Ezeket a feltételeket a törvények szabályozzák és azok szerint értelmezik a Hollandia, és az Egyesült Nemzetek Szervezete az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó szerződések egyezményének alkalmazása kifejezetten kizárt. Ha az Ön szokásos tartózkodási helye az EU-ban van, és Ön fogyasztó, akkor emellett rendelkezik a lakóhelye szerinti ország jogszabályainak kötelező rendelkezései által biztosított védelemmel. Evonets és Ön is beleegyezik abba, hogy aláveti magát a bíróságok nem kizárólagos joghatóságának Groningen, ami azt jelenti, hogy a jelen Felhasználási Feltételekkel kapcsolatban igényt emelhet fogyasztóvédelmi jogai védelmére a Hollandia, vagy abban az EU-országban, amelyben lakik.


18. VITÁK RENDEZÉSE

Az Európai Bizottság online vitarendezési platformot biztosít, amelyet itt érhet el: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Ha szeretné felhívni a figyelmünket erre a témára, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.


19. JAVÍTÁSOK

Az oldalon lehetnek olyan információk, amelyek nyomdai hibákat, pontatlanságokat vagy kihagyásokat tartalmaznak, beleértve a leírásokat, az árakat, a rendelkezésre állást és számos egyéb információt. Fenntartjuk magunknak a jogot az esetleges hibák, pontatlanságok vagy hiányosságok kijavítására, valamint a Weboldalon található információk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására vagy frissítésére.


20. NYILATKOZAT

AZ OLDAL AZ ÁLLAPOTÁBAN ÉS AHOGY ELÉRHETŐ ALAPON VAN BIZTOSÍTÁSRA. ELFOGADJA, HOGY AZ OLDAL ÉS SZOLGÁLTATÁSAINK AZ ÖN HASZNÁLATÁT AZ ÖN KIZÁRÓLAGOS KEZELÉSÉRE VESZI. A TÖRVÉNY ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT TELJES MÉRTÉKÉBEN EL TAGADUNK MINDEN KIFEJEZETT VAGY VÉLEMEZTETETT GARANCIÁT, AZ OLDALAL ÉS AZ ÖN HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL AZ N-, KERESKEDELMI SZABÁLYZAT VÉDELME GARANCIÁJÁT. (ÉS NEM VÁLLALUNK GARANCIÁT VAGY NYILATKOZATOT AZ OLDAL TARTALMÁNAK PONTOSSÁGÁRA VAGY TELJESSÉGÉRE, VAGY A OLDALHOZ KAPCSOLT WEBOLDALOK TARTALMÁRA, ÉS NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET A KÖZVETLENSÉGEKRŐL, A KÖZVETÍTŐK, VAGY VÁLTOZATOK SZÁMÁRA (1) 2) SZEMÉLYI SÉRÜLÉS VAGY TULAJDONSÁGI KÁR, BÁRMILYEN TERMÉSZETŰ, AMELY A OLDALHOZ VALÓ ELÉRÉSÉBŐL ÉS HASZNÁLATÁBÓL EREDMÉNYE, (3) BIZTONSÁGOS SZERVERINK ÉS/VAGY BÁRMELY SZEMÉLYES ÉS FINOMÍTÁSI ADATOK BÁRMILYEN JELLEGŰ ELÉRÉSE VAGY HASZNÁLATA EZEN TÁROLVA, (4) AZ OLDALRA VAGY AZ OLDALRÓL TÖRTÉNŐ ÁTVITÁS BÁRMELY MEGSZAKADÁSA VAGY SZÁLLÁSA, (5) BÁRMILYEN HIBA, VÍRUS, TROJAI VAGY HASONLÓ, AMELYEK AZ OLDALRA VAGY AZON KERESZTÜL TOVÁBBÍTHATÓK (BÁRMELYIK RÉSZTŐL 6) BÁRMILYEN TARTALOM ÉS AZ ANYAGOKBAN VONATKOZÓ HIBÁBAN VAGY HIBA, VAGY BÁRMILYEN VESZTESÉG VAGY BÁRMILYEN KÁR, AMELY A OLDALON KÖZZÉTETT, TOVÁBBÍTOTT VAGY MÁS MÓDON ELÉRHETŐDŐ TARTALOM HASZNÁLATA EREDMÉNYE EREDMÉNYE. NEM VÁLLALUNK GARANCIÁT, NEM TÁMOGATJUK, NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN TERMÉKEKÉRT VAGY SZOLGÁLTATÁSOKÉRT, AMELY HARMADIK FÉL A OLDALON KERESZTÜL, SEMMILYEN HIPERHIVATKOZOTT WEBOLDALON, SEMMILYEN WEBOLDALFELHASZNÁLÁSON VAGY MOZGÁSBAN NEM VÁLLALUNK. FELE LEGYEN AZ ÖN ÉS A TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BÁRMELY HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÓJA KÖZÖTT BÁRMILYEN TRANZAKCIÓ FELÜGYELETÉRT, VAGY BÁRMELY MÓDON FELELŐS. A TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS BÁRMELY KÖZÉPEN VAGY BÁRMILYEN KÖRNYEZETBEN VÁSÁRLÁSÁVAL KAPCSOLATOSAN A LEGJOBB ÉRTÉKELÉSÉT KELL ALKALMAZNI, ÉS AHOGY ALKALMAZOTT, ELŐVIGYÁZATOSSÁGOT KELL ALKALMAZNI.


21. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

BAN BEN MI VAGY IGAZGATÓINK, ALKALMAZOTTAINK VAGY ÜGYNÖKÜNK SEMMILYEN ESEMÉNY KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÖVETKEZMÉNYES, PÉLDA SZERINTI, VÉLEMES, KÜLÖNLEGES, LÉTESÍTMÉNYES, KÖVETKEZTETÉSŰ KÁROKÉRT NEM LESZÜNK FELELŐSSÉGET ÖN VAGY BÁRMILYEN HARMADIK FÉL ELŐTT AZ OLDAL HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ EGYÉB KÁROKRA, MÉG HA TÁJÉKOZTATÁK MINKET AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL. ELLENÉRE, DACÁRA, MINDAZONÁLTAL AZ ITT TALÁLHATÓ ELLENKÉPPEN BÁRMIRE VONATKOZÓ FELELŐSSÉGÜNK ÖNEK ELŐTT BÁRMILYEN okból, FÜGGETLENÜL AZ AKCIÓ FORMÁJÁTÓL MINDIG KORLÁTOZIK A FIZETETT ÖSSZEG, HA VAN, AZ ÖN ÁLTAL NEKÜNK KÖZBEN HAT (6) BÁRMILYEN INTÉZKEDÉS OKA ELŐTT HÓNAPOS IDŐSZAK. AZ USA EGYESÜLT ÁLLAMI TÖRVÉNYEI ÉS NEMZETKÖZI TÖRVÉNYEI NEM ENGEDÉLYEZIK KORLÁTOZÁSA A VÉLEMEZTETETT GARANCIÁKRA VAGY BIZONYOS KÁROK KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT. HA EZEK A TÖRVÉNYEK VONATKOZnak Önre, A FENTI NYILATKOZATOK VAGY KORLÁTOZÁSOK EGYESE VAGY AZ ÖSSZES NEM VONATKOZIK ÖNRE, ÉS ÖN TOVÁBBI JOGAI LEHETNEK.


22. KÁRTÉRÍTÉS

Ön beleegyezik abba, hogy megvéd, kártalanít és ártalmatlanná tesz minket, beleértve leányvállalatainkat, leányvállalatainkat, valamint az összes megfelelő tisztviselőnket, ügynökünket, partnerünket és alkalmazottunkat, minden veszteséggel, kárral, felelősséggel, követeléssel vagy követeléssel szemben, beleértve az ésszerű ügyvédeket is. harmadik fél által fizetett díjak és kiadások, amelyek az alábbiak miatt merülnek fel: (1) az oldal használata; (2) jelen Felhasználási feltételek megsértése; (3) az Ön jelen Felhasználási Feltételekben meghatározott nyilatkozatainak és garanciáinak bármilyen megsértése; (4) harmadik fél jogainak megsértése, beleértve, de nem kizárólagosan a szellemi tulajdonjogokat; vagy (5) bármilyen nyíltan káros cselekmény a Webhely bármely más felhasználójával szemben, akivel kapcsolatba lép az Oldalon keresztül. A fentiek ellenére fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az Ön költségére kizárólagos védelmet és ellenőrzést vállaljunk minden olyan ügyben, amely miatt Ön köteles kártalanítani minket, és Ön beleegyezik, hogy az Ön költségén együttműködik az ilyen követelések védelmében. Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy értesítsük Önt minden olyan követelésről, intézkedésről vagy eljárásról, amelyre ez a kártalanítás vonatkozik, miután tudomást szereztünk róla.


23. FELHASZNÁLÓI ADATOK

Megőrzünk bizonyos adatokat, amelyeket Ön a Webhely teljesítményének kezelése céljából továbbít a Webhelynek, valamint a Webhely használatával kapcsolatos adatokat. Bár rendszeres rutin biztonsági mentéseket végzünk az adatokról, kizárólag Ön felelős minden olyan adatért, amelyet továbbít, vagy amely a Webhely használatával végzett tevékenységével kapcsolatos. Ön beleegyezik abba, hogy semmilyen felelősséget nem vállalunk Önnel szemben az ilyen adatok elvesztéséért vagy megsérüléséért, és ezennel lemond az ilyen adatok elvesztéséből vagy megsérüléséből adódó bármely eljárási jogáról velünk szemben.


24. ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓK, TRANZAKCIÓK ÉS ALÁÍRÁSOK

Látogató a Webhely, az e-mailek nekünk küldése és az online űrlapok kitöltése elektronikus kommunikációnak minősül. Ön beleegyezik az elektronikus kommunikáció fogadásához, és beleegyezik abba, hogy minden olyan megállapodás, értesítés, közzététel és egyéb kommunikáció, amelyet elektronikusan, e-mailben és a Webhelyen nyújtunk Önnek, megfelel minden olyan jogi követelménynek, amely szerint az ilyen kommunikáció írásban történhet. ÖN EZENEL ELFOGADJA AZ ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSOK, SZERZŐDÉSEK, MEGRENDELÉSEK ÉS EGYÉB IRÁNYZATOK HASZNÁLATÁT, ÉS AZ OLDAL ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT VAGY BEFEJEZETT TRANZAKCIÓKRA VONATKOZÓ ÉRTESÍTÉSEK, IRÁNYELVEK ÉS IRÁNYZATOK ELEKTRONIKUS KÉZBIZTOSÍTÁSÁT. Ön ezennel lemond minden olyan jogról vagy követelményről, amelyet bármely törvény, rendelet, szabály, rendelet vagy egyéb törvény értelmében bármely joghatóságban megkövetelnek, vagy amelyek megkövetelik az eredeti aláírást vagy a nem elektronikus iratok kézbesítését vagy megőrzését, vagy bármilyen más módon történő kifizetést vagy jóváírást. mint elektronikus úton.


25. KALIFORNIAI FELHASZNÁLÓK ÉS LAKOSOK

Ha bármely velünk kapcsolatos panaszt nem sikerült kielégítően megoldani, akkor írásban fordulhat a Kaliforniai Fogyasztói Ügyek Minisztériuma Fogyasztói Szolgáltatások Osztályának Panaszkezelési Egységéhez a 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 címen vagy telefonon. a (800) 952-5210 vagy a (916) 445-1254 telefonszámon.


26. VEGYES

A jelen Felhasználási Feltételek és az általunk a Webhelyen vagy a Webhellyel kapcsolatban közzétett szabályzatok és működési szabályok alkotják a teljes megállapodást és egyetértést Ön és köztünk. A jelen Felhasználási feltételek bármely jogának vagy rendelkezésének gyakorlásának vagy érvényesítésének elmulasztása nem jelenti az ilyen jogról vagy rendelkezésről való lemondást. Jelen Felhasználási feltételek a törvény által megengedett legteljesebb mértékben érvényesek. Bármelyik vagy összes jogunkat és kötelezettségünket átruházhatjuk másokra. Nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért, kárért, késedelemért vagy cselekmény elmulasztásáért, amelyet rajtunk kívülálló ok okoz. Ha a jelen Felhasználási Feltételek bármely rendelkezése vagy része jogellenesnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, akkor az adott rendelkezést vagy rendelkezés egy részét a jelen Felhasználási feltételektől elválaszthatónak kell tekinteni, és nem befolyásolja a fennmaradó rendelkezések érvényességét és végrehajthatóságát. rendelkezések. Nem jön létre közös vállalkozás, partnerség, munkaviszony vagy ügynöki kapcsolat Ön és köztünk a jelen Felhasználási Feltételek vagy a Webhely használata következtében. Ön elfogadja, hogy a jelen Felhasználási Feltételek nem értelmezhetők ellenünk azáltal, hogy azokat megfogalmaztuk. Ön ezennel lemond minden olyan védekezéséről, amely a jelen Felhasználási Feltételek elektronikus formáján és a felek aláírásának hiányán alapul a jelen Felhasználási feltételek teljesítése érdekében.


27. LÉPJEN KAPCSOLATBA

Én nemA Webhellyel kapcsolatos panasz megoldásához vagy az Oldal használatával kapcsolatos további információkért kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a következő címen:

Evonets
__________
__________
Hollandia
Telefon: __________
info@evonets.net
Ezeket a használati feltételeket a Termly's segítségével hozták létre Feltételek és feltételek generátor.
hu_HUHungarian