евонети
ПРАВИЛА И УСЛОВИ

Последно ажурирано 19 април 2022 годинаСОДРЖИНА1. ДОГОВОР ЗА УСЛОВИ

Овие Услови за користење претставуваат правно обврзувачки договор склучен помеѓу вас, без разлика дали лично или во име на субјект („вие“) и Евонети (“Компанијата","ние“, “нас", или "нашите”), во врска со вашиот пристап и користење на evonets.net веб-локација, како и која било друга форма на медиум, медиумски канал, мобилна веб-локација или мобилна апликација поврзана, поврзана или на друг начин поврзана со неа (колективно, „Сајт“). Регистрирани сме во на Холандија и имаме регистрирано седиште во __________, __________. Вие се согласувате дека со пристап до страницата, сте ги прочитале, разбрале и се согласувате да бидете обврзани со сите овие Услови за користење, вклучувајќи го и Кориснички договор објавени на страницата, кои се вградени во овие Услови за користење. ДОКОЛКУ НЕ СЕ СОГЛАСУВАТЕ СО СИТЕ ОВИЕ УСЛОВИ НА КОРИСТЕЊЕ, ТОГАШ ВИ Е ИЗГРЕСНО ЗАБРАНЕТО ДА ЈА КОРИСТЕТЕ САЈТОТ И МОРА ВЕДНАШ ДА ГО ПРЕКИНИТЕ КОРИСТЕЊЕТО.

Дополнителните услови или документи кои може да се објавуваат на страницата одвреме-навреме се изрично вградени овде преку референца. Го задржуваме правото, по наше дискреционо право, да направиме промени или измени на овие Услови за користење од време на време. Ќе ве известиме за какви било промени со ажурирање на датумот „Последно ажурирање“ на овие Услови за користење, а вие се откажувате од секое право да добивате конкретно известување за секоја таква промена. Ве молиме погрижете се да ги проверувате важечките Услови секогаш кога ја користите нашата страница за да разберете кои Услови се применуваат. Ќе подлежите и ќе се смета дека сте запознаени и дека сте ги прифатиле, промените во сите ревидирани Услови за користење со вашата континуирана употреба на страницата по датумот на објавување на таквите ревидирани Услови за користење.

Информациите дадени на страницата не се наменети за дистрибуција или употреба од кое било лице или ентитет во која било јурисдикција или земја каде што таквата дистрибуција или употреба би била спротивна на законот или регулативата или што би нè подложила на какви било барања за регистрација во таа јурисдикција или земја . Соодветно на тоа, оние лица кои избираат да пристапат на страницата од други локации го прават тоа по сопствена иницијатива и се единствено одговорни за усогласеноста со локалните закони, доколку и до степен што се применливи локалните закони.

Веб-страницата не е приспособена да одговара на регулативите специфични за индустријата (Закон за преносливост и одговорност за здравствено осигурување (HIPAA), Федерален закон за управување со безбедноста на информациите (FISMA), итн.), така што ако вашите интеракции би биле подложени на такви закони, можеби нема да користете ја оваа страница. Не смеете да ја користите страницата на начин што би го прекршил Законот за Грам-Лич-Блили (GLBA).

Сајтот е наменет за корисници кои имаат најмалку 18 години. На лицата под 18-годишна возраст не им е дозволено да користат или регистрирајте се на страницата.


2. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

Освен ако не е поинаку наведено, страницата е наша сопственост и сите изворни кодови, бази на податоци, функционалност, софтвер, дизајни на веб-локации, аудио, видео, текст, фотографии и графики на страницата (колективно, „Содржината“) и заштитните знаци, услугата ознаките и логоата содржани во нив („Ознаките“) се во наша сопственост или контролирани или лиценцирани за нас, и се заштитени со закони за авторски права и трговски марки и разни други права на интелектуална сопственост и закони за нелојална конкуренција на Соединетите држави, меѓународни закони за авторски права, и меѓународните конвенции. Содржината и ознаките се обезбедени на страницата „КАКО СЕ“ само за ваша информација и лична употреба. Освен како што е изрично предвидено во овие Услови за употреба, ниту еден дел од страницата и ниту една содржина или ознаки не смеат да се копираат, репродуцираат, собираат, повторно објавуваат, поставуваат, објавуваат, јавно прикажуваат, кодираат, преведуваат, пренесуваат, дистрибуираат, продаваат, лиценцираат или инаку искористени за какви било комерцијални цели, без наша изречна претходна писмена дозвола.

Под услов да ги исполнувате условите за користење на страницата, ви е доделена ограничена лиценца за пристап и користење на страницата и за преземање или печатење копија од кој било дел од Содржината до која правилно сте добиле пристап исклучиво за ваша лична, некомерцијална употреба. Ги задржуваме сите права кои не ви се изречно дадени на и на страницата, содржината и ознаките.


3. ПРЕТСТАВУВАЊА НА КОРИСНИЦИТЕ

Со користење на страницата, вие застапувате и гарантирате дека: (1) сите информации за регистрација што ќе ги доставите ќе бидат вистинити, точни, актуелни и целосни; (2) ќе ја задржите точноста на таквите информации и навремено ќе ги ажурирате таквите информации за регистрација по потреба; (3) имате правна способност и се согласувате да се придржувате кон овие Услови за користење; (4) не сте малолетни во јурисдикцијата во која живеете; (5) нема да пристапите на страницата преку автоматизирани или нечовечки средства, без разлика дали преку бот, скрипта или на друг начин; (6) нема да ја користите страницата за какви било незаконски или неовластени цели; и (7) вашата употреба на страницата нема да прекрши ниту еден важечки закон или регулатива.

Доколку дадете какви било информации што се невистинити, неточни, не актуелни или нецелосни, имаме право да ја суспендираме или укинеме вашата сметка и да одбиеме секаква тековна или идна употреба на страницата (или кој било дел од неа).


4. РЕГИСТРАЦИЈА НА КОРИСНИК

Можеби ќе треба да се регистрирате на страницата. Се согласувате да ја чувате вашата лозинка доверлива и ќе бидете одговорни за целата употреба на вашата сметка и лозинка. Го задржуваме правото да го отстраниме, бараме или смениме корисничкото име што ќе го изберете доколку утврдиме, по наша дискреција, дека таквото корисничко име е несоодветно, непристојно или на друг начин непристојно.


5. НАДОМЕСТОЦИ И ПЛАЌАЊЕ

Ги прифаќаме следниве начини на плаќање:

– Виза
– Mastercard
– PayPal
– Крипто валута

Можеби ќе треба да купите или да платите надомест за да пристапите до некои од нашите услуги. Се согласувате да обезбедите тековни, целосни и точни информации за купување и сметка за сите купувања направени преку страницата. Понатаму, се согласувате навремено да ги ажурирате информациите за сметката и плаќањето, вклучувајќи ја адресата на е-пошта, начинот на плаќање и датумот на истекување на платежната картичка, за да можеме да ги завршиме вашите трансакции и да ве контактираме по потреба. Ние ви наплатуваме преку онлајн сметка за наплата за купувања направени преку страницата. Данокот на промет ќе биде додаден на цената на набавките како што сметаме дека бараме од нас. Можеме да ги промениме цените во секое време. Сите плаќања ќе бидат во евра.

Вие се согласувате да ги платите сите трошоци или такси по цените кои тогаш важат за вашите купувања, и нè овластувате да го наплатиме избраниот добавувач на плаќања за какви било такви суми при купувањето. Ако Вашето купување подлежи на повторливи трошоци, а потоа се согласувате да го наплаќаме вашиот начин на плаќање на повторлива основа без да бараме ваше претходно одобрение за секоја повторлива наплата, додека не не известите за откажувањето.

Го задржуваме правото да ги исправиме сите грешки или грешки во цените, дури и ако веќе сме побарале или примиле плаќање. Исто така, го задржуваме правото да одбиеме каква било нарачка поставена преку страницата.


6. ПОНИШТУВАЊЕ

Можете да ја откажете претплатата во секое време со контактирање со нас користејќи го контактот информации дадени подолу. Вашето откажување ќе стапи на сила на крајот на тековниот платен рок.

Ако не сте задоволни со нашите услуги, ве молиме ни е-пошта на info@evonets.net.


7. СОФТВЕР

Може да вклучиме софтвер за употреба во врска со нашите услуги. Доколку таквиот софтвер е придружен со договор за лиценца за краен корисник („EULA“), условите на EULA ќе ја регулираат вашата употреба на софтверот. Доколку таквиот софтвер не е придружен со EULA, тогаш ви доделуваме неексклузивна, отповиклива, лична и непренослива лиценца за користење на таков софтвер исклучиво во врска со нашите услуги и во согласност со овие Услови за користење. Секој Софтвер и која било поврзана документација се обезбедуваат „како што е“ без каква било гаранција, или експлицитна или имплицитна, вклучувајќи ги, без ограничување, имплицитните гаранции за трговливост, соодветност за одредена цел или непрекршување. Го прифаќате секој ризик што произлегува од употребата или извршувањето на кој било софтвер. Не смеете да репродуцирате или прераспределувате софтвер освен во согласност со EULA или овие Услови за користење.


8. ЗАБРАНЕТИ АКТИВНОСТИ

Не смеете да пристапите или да ја користите страницата за која било цел освен онаа за која ја правиме страницата достапна. Веб-страницата не смее да се користи во врска со какви било комерцијални напори, освен оние што се конкретно одобрени или одобрени од нас.

Како корисник на страницата, вие се согласувате да не:
 • Систематски преземајте податоци или друга содржина од страницата за да креирате или составувате, директно или индиректно, збирка, компилација, база на податоци или директориум без писмена дозвола од нас.
 • Излажете, измамете или доведете нас и другите корисници во заблуда, особено во секој обид да дознаете чувствителни информации за сметката, како што се корисничките лозинки.
 • Заобиколете, оневозможете или на друг начин попречувајте ги функциите на страницата поврзани со безбедноста, вклучително и функциите што ја спречуваат или ограничуваат употребата или копирањето на која било Содржина или наметнуваат ограничувања за употребата на страницата и/или содржината содржана во неа.
 • Омаловажувајте, оцрнете или на друг начин штетите, според наше мислење, нас и/или страницата.
 • Користете ги сите информации добиени од страницата со цел да вознемирувате, злоупотребувате или повредите друго лице.
 • Неправилно користете ги нашите услуги за поддршка или поднесувајте лажни извештаи за злоупотреба или недолично однесување.
 • Користете ја страницата на начин што не е во согласност со важечките закони или прописи.
 • Вклучете се во неовластено врамување или поврзување на страницата.
 • Поставете или пренесете (или обидете се да прикачите или пренесете) вируси, тројански коњи или друг материјал, вклучително и прекумерна употреба на големи букви и спамирање (континуирано објавување повторувачки текст), што се меша во непреченото користење и уживање на страницата од која било страна или менува, нарушува, нарушува, менува или попречува во употребата, карактеристиките, функциите, работењето или одржувањето на страницата.
 • Вклучете се во каква било автоматска употреба на системот, како на пример користење скрипти за испраќање коментари или пораки или користење на какво било ископување податоци, роботи или слични алатки за собирање и извлекување податоци.
 • Избришете го известувањето за авторски права или други сопственички права од која било Содржина.
 • Обидете се да имитирате друг корисник или лице или да користите корисничко име на друг корисник.
 • Поставете или пренесете (или обидете се да прикачите или пренесете) кој било материјал што делува како пасивен или активен механизам за собирање или пренос на информации, вклучително без ограничување, јасни формати за размена на графики („гифови“), 1×1 пиксели, веб-бубачки, колачиња , или други слични уреди (понекогаш се нарекуваат „шпионски софтвер“ или „пасивни механизми за собирање“ или „pcms“).
 • Мешајте, попречете или создадете непотребно оптоварување на страницата или мрежите или услугите поврзани на страницата.
 • Вознемирувајте, вознемирувајте, заплашувајте или заканувајте се на кој било од нашите вработени или агенти ангажирани во обезбедување на кој било дел од страницата за вас.
 • Обидете се да ги заобиколите сите мерки на страницата дизајнирани да го спречат или ограничат пристапот до страницата или кој било дел од страницата.
 • Копирајте или приспособете го софтверот на страницата, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на Flash, PHP, HTML, JavaScript или друг код.
 • Освен како што е дозволено со важечкиот закон, дешифрирајте, декомпајлирајте, расклопувајте или обратно инженерирајте кој било софтвер што содржи или на кој било начин сочинува дел од страницата.
 • Освен што може да биде резултат на стандардна употреба на пребарувач или интернет прелистувач, користете, стартувајте, развивајте или дистрибуирајте кој било автоматски систем, вклучително без ограничување, кој било пајак, робот, алатка за измамници, стругалка или офлајн читач што пристапува на страницата или користење или лансирање на која било неовластена скрипта или друг софтвер.
 • Користете агент за купување или агент за купување за да купувате на страницата.
 • Направете каква било неовластена употреба на страницата, вклучително и собирање кориснички имиња и/или адреси на е-пошта на корисници преку електронски или други средства со цел испраќање несакана е-пошта или создавање кориснички сметки со автоматизирани средства или под лажни изговори.
 • Користете ја страницата како дел од секој напор да се натпреварувате со нас или на друг начин да ја користите страницата и/или содржината за каков било потфат што генерира приходи или комерцијално претпријатие.
 • Користете ја страницата за рекламирање или понуда за продажба на стоки и услуги.
 • Продадете или на друг начин префрлете го вашиот профил.


9. КОРИСНИК ГЕНЕРИРАНИ ПРИДОНЕСИ

Сајтот не им нуди на корисниците да испраќаат или објавуваат содржини. Можеме да ви дадеме можност да креирате, поднесувате, објавувате, прикажувате, пренесувате, изведувате, објавувате, дистрибуирате или емитувате содржина и материјали до нас или на страницата, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на текст, текстови, видео, аудио, фотографии. , графики, коментари, предлози или лични информации или друг материјал (колективно, „Придонеси“). Придонесите може да се видат од други корисници на страницата и преку веб-локации на трети страни. Како такви, сите придонеси што ги пренесувате може да се третираат во согласност со Политиката за приватност на страницата. Кога создавате или ставате достапни какви било придонеси, на тој начин застапувате и гарантирате дека:
 • Создавањето, дистрибуцијата, преносот, јавното прикажување или изведбата и пристапот, преземањето или копирањето на вашите придонеси не ги прекршуваат и нема да ги нарушуваат сопственичките права, вклучително, но не ограничувајќи се на авторското право, патентот, трговската марка, трговската тајна или морални права на која било трета страна.
 • Вие сте креатор и сопственик на или ги имате потребните лиценци, права, согласности, изданија и дозволи за користење и овластување нас, страницата и другите корисници на страницата да ги користиме вашите придонеси на кој било начин предвиден од страната и овие Услови за користење.
 • Имате писмена согласност, ослободување и/или дозвола на секое лице кое може да се идентификува во вашите придонеси да го користите името или сличноста на секое такво поединечно лице кое може да се идентификува за да се овозможи вклучување и користење на вашите придонеси на кој било начин предвиден од Сајтот и овие Услови за користење.
 • Вашите придонеси не се лажни, неточни или погрешни.
 • Вашите придонеси не се несакани или неовластени реклами, промотивни материјали, пирамидални шеми, верижни писма, спам, масовни испраќања или други форми на барање.
 • Вашите прилози не се непристојни, развратни, лажни, гнасни, насилни, вознемирувачки, клеветнички, клеветнички или на друг начин непристојни (како што е определено од нас).
 • Вашите придонеси не исмеваат, исмејуваат, омаловажуваат, заплашуваат или злоупотребуваат никого.
 • Вашите придонеси не се користат за вознемирување или закана (во правна смисла на тие термини) кое било друго лице и за промовирање насилство врз одредена личност или класа на луѓе.
 • Вашите придонеси не прекршуваат ниту еден важечки закон, регулатива или правило.
 • Вашите придонеси не ги нарушуваат правата на приватност или публицитет на која било трета страна.
 • Вашите придонеси не прекршуваат ниту еден применлив закон за детска порнографија или на друг начин наменет за заштита на здравјето или благосостојбата на малолетниците.
 • Вашите придонеси не вклучуваат никакви навредливи коментари кои се поврзани со раса, национално потекло, пол, сексуални преференции или физички хендикеп.
 • Вашите придонеси на друг начин не прекршуваат или поврзуваат со материјал што прекршува која било одредба од овие Услови за користење или кој било применлив закон или регулатива.
Секое користење на страницата со прекршување на горенаведеното ги прекршува овие Услови за користење и може да резултира, меѓу другото, со прекинување или суспендирање на вашите права за користење на страницата.


10. ЛИЦЕНЦА ЗА ПРИДОНЕС

Вие и страницата се согласувате дека можеме да пристапиме, складираме, обработуваме и користиме какви било информации и лични податоци што ги давате според условите на Политиката за приватност и вашите избори (вклучувајќи ги и поставките).

Со поднесување на предлози или други повратни информации во врска со страницата, вие се согласувате дека можеме да ги користиме и споделуваме таквите повратни информации за која било цел без да ви надоместиме.

Ние не тврдиме никаква сопственост над вашите придонеси. Вие ја задржувате целосната сопственост на сите ваши придонеси и сите права на интелектуална сопственост или други сопственички права поврзани со вашите придонеси. Ние не сме одговорни за какви било изјави или претстави во вашите придонеси дадени од вас во која било област на страницата. Вие сте единствено одговорни за вашите придонеси на страницата и изрично се согласувате да не ослободите од секаква одговорност и да се воздржите од какви било правни дејствија против нас во врска со вашите придонеси.


11. ПОДНЕСУВАЊА

Вие потврдувате и се согласувате дека сите прашања, коментари, предлози, идеи, повратни информации или други информации во врска со страницата („Поднесоци“) што ни ги доставувате не се доверливи и ќе станат наша единствена сопственост. Ние ќе поседуваме ексклузивни права, вклучувајќи ги и сите права на интелектуална сопственост, и ќе имаме право на неограничена употреба и ширење на овие поднесоци за која било законска цел, комерцијална или друга, без признание или компензација за вас. Со ова се откажувате од сите морални права на таквите поднесоци и гарантирате дека таквите поднесоци се оригинални кај вас или дека имате право да поднесете такви поднесоци. Се согласувате дека нема да има регрес против нас за какво било наводно или вистинско прекршување или злоупотреба на кое било сопственичко право во вашите поднесоци.


12. ПРАВА НА ВЛАДАТА НА САД

Нашите услуги се „комерцијални ставки“ како што е дефинирано во Федералната регулатива за стекнување („FAR“) 2.101. Доколку нашите услуги се купени од или во име на која било агенција што не е во рамките на Министерството за одбрана („ДОД“), нашите услуги подлежат на условите на овие Услови за користење во согласност со FAR 12.212 (за компјутерски софтвер) и FAR 12.211 ( за технички податоци). Ако нашите услуги се купени од или во име на која било агенција во рамките на Министерството за одбрана, нашите услуги подлежат на условите на овие Услови за користење во согласност со Регулативата за федерални набавки за одбрана („DFARS“) 227.7202- 3. Дополнително, DFARS 252.227‑7015 се однесува на техничките податоци добиени од ДОД. Оваа клаузула за правата на Владата на САД е наместо и заменува која било друга FAR, DFARS или друга клаузула или одредба што се однесува на државните права во компјутерскиот софтвер или техничките податоци според овие Услови за користење.


13. УПРАВУВАЊЕ НА СТРАНАТА

Го задржуваме правото, но не и обврската: (1) да ја следиме страницата за прекршување на овие Услови за користење; (2) преземете соодветни правни мерки против секој кој, по наше дискреционо право, го прекршува законот или овие Услови за користење, вклучително и без ограничување, пријавување на таквиот корисник до органите за спроведување на законот; (3) по наше дискреционо право и без ограничување, да одбиеме, да го ограничиме пристапот до, да ја ограничиме достапноста или да оневозможиме (до степен што е технолошки изводлив) кој било од вашите придонеси или кој било дел од нив; (4) по наше дискреционо право и без ограничување, известување или одговорност, да ги отстраниме од страницата или на друг начин да ги оневозможиме сите датотеки и содржини кои се со прекумерна големина или на кој било начин се оптоварувачки за нашите системи; и (5) инаку управувајте со страницата на начин дизајниран да ги заштити нашите права и имот и да го олесни правилното функционирање на страницата.


14. ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ

Се грижиме за приватноста и безбедноста на податоците. Ве молиме прегледајте ја нашата Политика за приватност: evonets.net/privacy-policy. Со користење на страницата, вие се согласувате да бидете обврзани со нашата Политика за приватност, која е вградена во овие Услови за користење. Ве молиме имајте предвид дека страницата е хостирана во на Холандија. Ако пристапувате на страницата од кој било друг регион во светот со закони или други барања кои го регулираат собирањето, користењето или откривањето лични податоци кои се разликуваат од важечките закони во на Холандија, потоа преку вашата континуирана употреба на страницата, ги пренесувате вашите податоци на на Холандија, и се согласувате вашите податоци да бидат префрлени и обработени во на Холандија.


15. МАНУТ И ПРЕСТАНОК

Овие Услови за користење ќе останат во целосна сила и ефект додека ја користите страницата. БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ НА КОЈА ДРУГА ОДРЕДБА ОД ОВИЕ УСЛОВИ НА КОРИСТЕЊЕ, ГО ЗАДРЖУВАМЕ ПРАВОТО, ВО НАШЕ ДИСКРЕЦИЈА И БЕЗ НАЈАВА ИЛИ ОДГОВОРНОСТ, ДА ЈА ОДБИЕМЕ ПРИСТАПОТ И КОРИСТЕЊЕТО НА СТРАНИЦАТА (ВКЛУЧУВАЈЌИ ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА ИПОТРЕБНО ЗАБЛУВАЊЕ) БЕЗ НИКАКВА ПРИЧИНА, ВКЛУЧУВАЈТЕ БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ ЗА ПРЕКРШУВАЊЕ НА КАКОВ ПРЕТСТАВУВАЊЕ, ГАРАНЦИЈА ИЛИ СОДВЕТ СОДРЖЕН ВО ОВИЕ УСЛОВИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ НА КОЈ ВАЖЕН ЗАКОН ИЛИ РЕГУЛАТИВА. МОЖЕМЕ ДА ГО ПРЕКИНЕМЕ ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ ИЛИ УЧЕСТВО НА САЈТОТ ИЛИ ДА ГО ИЗбришиме ВАШИОТ СМЕТКА И СЕКОЈА СОДРЖИНА ИЛИ ИНФОРМАЦИИ КОИ СТЕ ПОСТАВЕНИ ВО КОЈА ВРЕМЕ, БЕЗ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ, ПО НАШЕ ДИСКРЕЦИЈА.

Ако ја прекинеме или суспендираме вашата сметка од која било причина, ви е забрането да се регистрирате и креирате нова сметка под вашето име, лажно или позајмено име или име на која било трета страна, дури и ако може да дејствувате во име на трето Забава. Покрај укинувањето или суспендирањето на вашата сметка, го задржуваме правото да преземеме соодветни правни дејствија, вклучително и без ограничување следење на граѓански, кривични и судски правна заштита.


16. МОДИФИКАЦИИ И ПРЕКИНИ

Го задржуваме правото да ја промениме, измениме или отстраниме содржината на страницата во кое било време или од која било причина по наша дискреција без претходна најава. Сепак, ние немаме обврска да ажурираме какви било информации на нашата страница. Исто така, го задржуваме правото да ја измениме или прекинеме целата или дел од страницата без известување во секое време. Ние нема да бидеме одговорни кон вас или која било трета страна за каква било промена, промена на цената, суспендирање или прекинување на страницата.

Не можеме да гарантираме дека страницата ќе биде достапна во секое време. Може да доживееме хардверски, софтверски или други проблеми или треба да извршиме одржување поврзани со страницата, што ќе резултира со прекини, одложувања или грешки. Го задржуваме правото да ја промениме, ревидираме, ажурираме, суспендираме, прекинеме или на друг начин да ја менуваме страницата во кое било време или од која било причина без известување до вас. Вие се согласувате дека ние немаме никаква одговорност за каква било загуба, штета или непријатност предизвикана од вашата неможност да пристапите или да ја користите страницата за време на кој било прекин или прекин на страницата. Ништо во овие Услови за користење нема да се толкува дека не обврзува да ја одржуваме и поддржуваме страницата или да даваме какви било корекции, ажурирања или изданија во врска со неа.


17. ВЛАДЕЈТЕ ПРАВО

Овие услови се регулирани и толкувани според законите на на Холандија, а употребата на Конвенцијата на Обединетите нации за договори за меѓународна продажба на стоки е изрично исклучена. Доколку вашиот вообичаен престој е во ЕУ, а вие сте потрошувач, дополнително ја поседувате заштитата што ви ја обезбедуваат задолжителните одредби од законот на вашата земја на живеење. Евонети и вие двајцата се согласувате да се подложите на неексклузивната јурисдикција на судовите на Гронинген, што значи дека може да поднесете барање да ги браните вашите права за заштита на потрошувачите во однос на овие Услови за користење во на Холандија, или во земјата на ЕУ во која живеете.


18. РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ

Европската комисија обезбедува онлајн платформа за решавање спорови, до која можете да пристапите овде: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Доколку сакате да ни го свртите вниманието на оваа тема, ве молиме контактирајте не.


19. КОРЕКЦИИ

Може да има информации на страницата што содржат печатни грешки, неточности или пропусти, вклучувајќи описи, цени, достапност и разни други информации. Го задржуваме правото да ги исправиме сите грешки, неточности или пропусти и да ги промениме или ажурираме информациите на страницата во секое време, без претходна најава.


20. ОДГОВОРУВАЊЕ

САЈТОТ СЕ ОБЕЗБЕДУВА НА ОСНОВА КАКО ШТО Е И КАКО ДОСТАПНО. СЕ СОГЛАСУВАТЕ ДЕКА ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ НА САЈТОТ И НАШИТЕ УСЛУГИ ЌЕ БИДЕ НА ВАШ ЕДИНСТВЕН РИЗИК. ВО ЦЕЛОСНИОТ СТЕМЕН ДОЗВОЛЕН СО ЗАКОН, СЕ ОДГОВОРИМЕ СИТЕ ГАРАНЦИИ, ИЗРАЗНИ ИЛИ ИМПЛИЦИРАНИ, ВО ВРСКА СО САЈТОТ И ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ НА ТОА, ВКЛУЧУВАЈЌИ БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ, ИММПЛИЦИРАНА НЕГАРАНЦИЈА ЗА ГАРАНЦИЈА, ГАРАНЦИЈА. НИЕ НЕ ДАВАМЕ ГАРАНЦИИ ИЛИ ЗАПОЗНАВАЊА ЗА ТОЧНОСТА ИЛИ КОМПЛЕТНОСТА НА СОДРЖИНАТА НА САЈТОТ ИЛИ СОДРЖИНАТА НА КОЈА ВЕБ-СТРАНИЦА ПОВРЗАНИ СО САЈТОТ И НЕМА ДА ПРЕЗЕМАМЕ ОДГОВОРНОСТ ИЛИ ОДГОВОРНОСТ И ОДГОВОРНОСТ, ОДГОВОРНОСТ, 2) ЛИЧНА ПОВРЕДА ИЛИ ИМОТНА ШТЕТА, ОД БИЛО КОЈА ПРИРОДА, РЕЗУЛТАТНА ОД ВАШИОТ ПРИСТАП ДО И КОРИСТЕЊЕТО НА СТРАНИЦАТА, (3) КАКОВ НЕОВЛАСТЕН ПРИСТАП ДО ИЛИ КОРИСТЕЊЕ НА НАШИТЕ БЕЗБЕДНИ СЕРВЕРИ И БЕЗБЕДНИ/БЕЗБЕДНИ СЕРВЕРИ ЗА/БЕЗБЕДНИ/БЕЗБЕДНИ СЕРВЕРИ СЕ ЧУВА, (4) СЕКОЈ ПРЕКИН ИЛИ ПРЕСТАН НА ПРЕНОС НА ИЛИ ОД СТРАНИЦАТА, (5) БЕГИ, ВИРУСИ, ТРОЈАНСКИ КОЊИ ИЛИ СЛИЧНИ КОИ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕНЕСУВААТ НА ИЛИ ПРЕКУ БЕГА ИЛИ ПРЕКУ, 6) БИЛО ГРЕШКИ ИЛИ ПРОПУШТАЊА ВО КОЈА СОДРЖИНА И МАТЕРИЈАЛИ ИЛИ ЗА КОЈА ГУБЕЊЕ ИЛИ ШТЕТА ОД КАКОВ ВИД НАСТАВЕНИ КАКО РЕЗУЛТАТ НА УПОТРЕБАТА НА КОЈА СОДРЖИНА ПОСТАВЕНА, ПРЕНЕСЕНА ИЛИ ПОИНАКУ НАПРАВЕНА. НИЕ НЕ ГАРАНТИРАМЕ, ПОДОБРУВАМЕ, ГАРАНТУВАМЕ И НЕ ПРЕЗЕМУВАМЕ ОДГОВОРНОСТ ЗА НИКОЈ ПРОИЗВОД ИЛИ УСЛУГА РЕКЛАМИРАНИ ИЛИ НУДЕНИ ОД ТРЕТО ЛИЦЕ ПРЕКУ СТРАНИЦАТА, БИЛО НЕКОЈА ХИПЕРВРЗАНА БАЗНА ИДРУГА ДРУГА БИЗВЕРСКА СТРАНИЦА БИДЕТЕ СТРАНА НА ИЛИ НА КАКОВ НАЧИН БИДЕТЕ ОДГОВОРНИ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА СЕКОЈА ТРАНСАКЦИЈА ПОМЕЃУ ВАС И СЕКОЈ ТРЕТИ ДАВАТЕЛ НА ПРОИЗВОДИ ИЛИ УСЛУГИ. КАКО СО КУПУВАЊЕ НА ПРОИЗВОД ИЛИ УСЛУГА ПРЕКУ БИЛО МЕДИУМ ИЛИ ВО БИЛО СРЕДИНА, ТРЕБА ДА ГО КОРИСТЕТЕ ВАШЕТО НАЈДОБРО РАСУДУВАЊЕ И ДА БИДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ КАДЕ Е СООДВЕТНО.


21. ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТА

ВО НИЕ НИЕ НИЕ ИЛИ НАШИТЕ ДИРЕКТОРИ, ВРАБОТЕНИТЕ ИЛИ АГЕНТИТЕ НЕМА ДА БИДЕМЕ ОДГОВОРНИ ПРЕД ВАС ИЛИ КОЈА ТРЕТА ЛИЦЕ ЗА НИКОЈ ДИРЕКТЕН, ИНДИРЕКТЕН, ПОСЛЕДЕН, ПРИМЕРЕН, ИНЦИДЕНТЕН, СПЕЦИЈАЛЕН, ИЛИ НЕСВЕТЕН, НЕСВЕТЕН, НЕСОВЕДЕН, НЕСОВЕН ДРУГИ ШТЕТИ КОИ ПРОИЗЛЕКУВААТ ОД ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ НА САЈТОТ, ДУРИ И АКО СМЕ ПОВЕДУВАНИ ЗА МОЖНОСТА ОД ТАКВИ ШТЕТИ. И покрај тоа СЕКОГАШ Спротивно на тоа што е содржано ОВДЕ, НАШАТА ОДГОВОРНОСТ КОН ВАС ЗА БИЛО КОЈА ПРИЧИНА И БЕЗ РАБОТА ОД ФОРМАТА НА ДЕЈСТВОТО, СЕКОГАШ ЌЕ БИДЕ ОГРАНИЧЕНА НА ПЛАТЕНАТА СУМИ, АКО НЕМА, ОД ВАС ЗА НАС ВО ТЕКОТ НА ШЕСТ (6) МЕСЕЧЕН ПЕРИОД ПРЕД КОЈА ПРИЧИНА ЗА ДЕЈСТВО. ОДРЕДЕНИ ЗАКОНИ НА ДРЖАВАТА НА САД И МЕЃУНАРОДНИ ЗАКОНИ НЕ ДОЗВОЛУВААТ ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ИМПЛИЦИРАНИТЕ ГАРАНЦИИ ИЛИ ИСКЛУЧУВАЊЕ ИЛИ ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ ШТЕТИ. ДОКОЛКУ ОВИЕ ЗАКОНИ ВАЖАТ ЗА ВАС, НЕКОИ ИЛИ СИТЕ ГОРЕНИ ОГРАНИЧУВАЊА ИЛИ ОГРАНИЧУВАЊА МОЖЕ ДА НЕ ВАЖАТ ЗА ВАС, И МОЖЕ ДА ИМАТЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРАВА.


22. ОБЕШТЕТУВАЊЕ

Се согласувате да не браните, обештетите и да не држите безопасни, вклучувајќи ги и нашите подружници, филијали и сите наши соодветни службеници, агенти, партнери и вработени, од и против каква било загуба, штета, одговорност, побарување или барање, вклучително и разумни адвокати такси и трошоци, направени од трета страна поради или кои произлегуваат од: (1) користење на страницата; (2) прекршување на овие Услови за користење; (3) секое прекршување на вашите репрезентации и гаранции наведени во овие Услови за користење; (4) вашето прекршување на правата на трето лице, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на правата на интелектуална сопственост; или (5) кој било отворен штетен чин кон кој било друг корисник на Сајтот со кој сте се поврзале преку Сајтот. Без оглед на горенаведеното, го задржуваме правото, на ваш трошок, да ја преземеме ексклузивната одбрана и контрола на кое било прашање за кое се бара да не обештетите, а вие се согласувате да соработувате, на ваш трошок, со нашата одбрана на таквите барања. Ќе вложиме разумни напори за да ве известиме за секое такво побарување, дејство или постапка што е предмет на ова обесштетување откако ќе дознаеме за тоа.


23. КОРИСНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Ние ќе одржуваме одредени податоци што ги пренесувате на страницата за целите на управување со перформансите на страницата, како и податоците кои се однесуваат на вашата употреба на страницата. Иако правиме редовни рутински резервни копии на податоците, вие сте единствено одговорни за сите податоци што ги пренесувате или кои се однесуваат на која било активност што сте ја преземале користејќи ја страницата. Вие се согласувате дека нема да имаме никаква одговорност кон вас за каква било загуба или оштетување на таквите податоци, и со ова се откажувате од секое право на акција против нас што произлегува од каква било таква загуба или оштетување на таквите податоци.


24. ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ, ТРАНСАКЦИИ И ПОТПИСИ

Посета Сајтот, испраќањето е-пошта и пополнувањето онлајн формулари претставуваат електронска комуникација. Вие се согласувате да примате електронски комуникации и се согласувате дека сите договори, известувања, обелоденувања и други комуникации што ви ги обезбедуваме по електронски пат, преку е-пошта и на страницата, ги задоволуваат сите законски барања таквата комуникација да биде во писмена форма. СО ОВА СЕ СОГЛАСУВАТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ ПОТПИСИ, ДОГОВОРИ, НАРАЧКИ И ДРУГИ ЕВИДЕНЦИИ И ЗА ЕЛЕКТРОНСКА ДОСТАВА НА ИЗВЕСТУВАЊАТА, ПОЛИТИКИТЕ И ЕВИДЕНЦИИТЕ НА ТРАНСАКЦИИТЕ КОИ СЕ ИНИТИЦИРААТ ОД САМОТ. Со ова се откажувате од какви било права или барања според кои било статути, прописи, правила, уредби или други закони во која било јурисдикција за кои е потребен оригинален потпис или испорака или задржување на не-електронски записи, или за плаќања или доделување кредити на кој било друг начин. отколку електронски средства.


25. КОРИСНИЦИ И ЖИТЕЛИ КАЛИФОРНИЈА

Доколку било која поплака со нас не е задоволително решена, можете писмено да контактирате со Одделението за помош при жалби на Одделот за потрошувачки услуги на Калифорнискиот Оддел за потрошувачки прашања на 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 или по телефон на (800) 952-5210 или (916) 445-1254.


26. РАЗНО

Овие Услови за користење и какви било политики или оперативни правила објавени од нас на страницата или во однос на страницата го сочинуваат целиот договор и разбирање помеѓу вас и нас. Нашето неискористување или спроведување на кое било право или одредба од овие Услови за користење нема да функционира како откажување од таквото право или одредба. Овие Услови за користење функционираат во најголема мерка дозволена со закон. Можеме во секое време да им доделиме некое или сите наши права и обврски на други. Ние нема да бидеме одговорни или одговорни за каква било загуба, штета, одложување или неуспех да дејствуваме предизвикани од која било причина надвор од нашата разумна контрола. Ако некоја одредба или дел од одредба од овие Услови за користење се утврди дека е незаконска, неважечка или неприменлива, таа одредба или дел од одредбата се смета дека може да се оддели од овие Услови за користење и не влијае на валидноста и извршноста на останатите одредби. Не постои заедничко вложување, партнерство, вработување или агенциски однос создаден помеѓу вас и нас како резултат на овие Услови за користење или користење на страницата. Се согласувате дека овие Услови за користење нема да се толкуваат против нас поради тоа што сме ги подготвиле. Со ова се откажувате од сите одбрани што можеби ги имате врз основа на електронската форма на овие Услови за користење и недостатокот на потпис од страна на страните за извршување на овие Услови за користење.


27. КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

Јас неЗа да решите поплака во врска со страницата или да добиете дополнителни информации во врска со користењето на страницата, ве молиме контактирајте не на:

Евонети
__________
__________
Холандија
Телефон: __________
info@evonets.net
Овие услови за користење се создадени со користење на Termly's Правила и услови Генератор.
mk_MKMacedonian